OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Ivona Závacká

Základní
Životopis
Publikační činnost
Výuka
Vedené závěrečné práce
Projekty a granty

titul, jméno, příjmení:Mgr. Ivona Závacká, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: ZZ 141, budova ZZ
ZY 226, budova ZY
funkce:proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání
obor činnosti:genetika, cytogenetické metody, věda a výzkum
katedra / středisko (fakulta): Katedra biomedicínských oborů (Lékařská fakulta)11430
Děkanát Lékařské fakulty11910
telefon, mobil: 553 46 1708
553 46 1742
774 774 160
e-mail: ivona.zavacka@osu.cz
osobní WWW stránka:

Zabezpečované / garantované předměty

  • Úvod do genetiky
  • Genetická ekotoxikologie
  • Vyšetřovací metody v genetické toxikologii
  • Úvod od biologie
  • Genetická toxikologie
  • Cytogenetické vyšetřovací metody v lékařské genetice
  • Biologie I, II

Vzdělání

1991 - 1995Gymnázium Hlučín, Dr. Ed. Beneše 7, přírodovědné zaměření
1999 - 2002Zdravotně sociální fakulta OU, obor Zdravotnické vyšetřovací metody (bakalářská práce: Vliv fyzické aktivity a životního stylu na fyzickou zdatnost a vybrané biomarkery zdravotního stavu populace hochů a dívek severomoravského regionu ve věku 15 až 19 let)
2004 - 2006Zdravotně sociální fakulta, obor Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví (diplomová práce: Využití Registru profesionálních expozic genotoxickým faktorům prostředí při ochraně veřejného zdraví (REGEX))
2007 - 2012Lékařská fakulta UP Olomouc, obor Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, disertační práce: Hodnocení profesionální expozice genotoxickým faktorům ve vztahu k nádorovým onemocněním, udělen titul Ph.D.

Doplňkové vzdělání a kurzy:

2003Školení Epi Data, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Tvorbu eLearningových kurzů - výsledkem je osvědčení
2004Kurz autorů distančních výukových opor se zaměřením na: Úvod do distančního vzdělávání, Vytváření studijních textů pro DiV, Tvorba distančních výukových opor v praxi
2005roční kurs anglického jazyka uskutečněný v rámci projektu "Zvyšování jazykové úrovně akademických pracovníků a jejich schopnosti přednášet v cizím jazyce" - výsledkem je Osvědčení na prezentační dovednosti v angličtině
2007program dalšího vzdělávání "Vysokoškolská pedagogika a vzdělávací technologie pro začínající pedagogické akademické pracovníky a externí spolupracovníky vysokých škol"
březen 201414denní intenzivní jazykový kurz Brighton Velká Británie

Praxe

2002 - dosudOstravská univerzita v Ostravě, Fakulta zdravotnických studií, Katedra vyšetřovacích metod a lékařské biologie, odborný laborant, od listopadu 2005 odborný asistent, od ledna 2007 tajemník katedry, od listopadu 2008 proděkan pro studium a CŽV
2003 - 2010Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Centrum pracovního lékařství - odd. fyziologie práce

Účast na projektech

2002Rozvoj bakalářských studijních programů v souladu s realizací zásad Boloňské deklarace. Inovační záměr studijního programu - specializace ve zdravotnictví studijní obor Zdravotnické vyšetřovací metody. Číslo projektu 119/ZSF OU.
2004 - 2005Spoluřešitel podaného projektu Fondu rozvoje vysokých škol A/a- Dovybavení laboratoře pro výuku cytogenetiky systémem analýzy obrazu.
2001 - 2003Spolupráce na řešení grantu IGA MZ ČR NJ 6578-3: Karcinogenní riziko zaměstnanců exponovaných prachu s obsahem krystalické formy oxidu křemičitého.
2005Spolupráce na řešení grantu FRVŠ F3/a - Projekt 1521/2005 - Inovace studijních předmětů oboru Zdravotnické vyšetřovací metody.

Zahraniční aktivity

březen 2003Slovenska Akademia Vied Bratislava, Ústav experimentálnej onkológie, slovensko

Členství ve společnostech

2005 - dosudČeská lékařská společnost J. E. Purkyně
2005 - dosudČeskoslovenská biologická společnost JEP, Společnost pracovního lékařství
2005 - dosudČeská a Slovenská společnost pro mutagenezu zevním prostředím při Československé biologické společnosti JEP


Nepodařilo se načíst záznamy.

Zobrazit všechny publikaceNepodařilo se načíst záznamy.Nepodařilo se načíst záznamy.Nepodařilo se načíst záznamy.