OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta

Daniel Václavík

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:MUDr. Daniel Václavík, PhD.
místnost, podlaží, budova:
funkce:
obor činnosti:neurologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra neurologie a psychiatrie (Lékařská fakulta)
telefon, mobil: 595 633 440
e-mail:
osobní WWW stránka:Nenalezen žádný záznam.Všechny publikace

Volný, O., Bar, M., Krajina, A., Cimflová, P., Kašičková, L., Herzig, R., Šaňák, D., Škoda, O., Tomek, A., Školoudík, D., Václavík, D., Neumann, J., Köcher, M., Roček, M., Pádr, R., Cihlář, F. a Mikulík, R. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2017, č. 80, s. 445-450. ISSN 1210-7859.
Šaňák, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M., Roček, M., Krajina, A., Köcher, M., Charvát, F., Pádr, R. a Cihlář, F. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu - verze 2016. CESK SLOV NEUROL N. 2016, č. 79, s. 231-234. ISSN 1210-7859.
Škoda, O., Herzig, R., Mikulík, R., Neumann, J., Václavík, D., Bar, M., Šaňák, D., Tomek, A. a Školoudík, D. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou ? verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 351-363. ISSN 1210-7859.
Volný, O., Krajina, A., Bar, M., Herzig, R., Šaňák, D., Tomek, A., Školoudík, D., Charvát, F., Václavík, D., Neumann, J., Škoda, O. a Mikulík, R. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby - mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 112, s. 100-110. ISSN 1210-7859.
Tomek, A., Školoudík, D., Škoda, O., Neumann, J., Šaňák, D., Mikulík, R., Václavík, D., Herzig, R. a Bar, M. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016, roč. 79, č. 5, s. 608-611. ISSN 1210-7859.
Václavík, D., Neumann, J., Tomek, A., Školoudík, D. a kol., a. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. Česká a Slovenská Neurologie. 2014, č. 77, s. 381-385.
Neumann, J., Školoudík, D., Škoda, O., Mikulík, R., Herzig, R., Václavík, D., Bar, M. a Šaňák, D. Doporučený postup pro intravenózní trombolýzu v léčbě akutního mozkového infarktu - verze 2014. CESK SLOV NEUROL N. 2014, roč. 77, s. 381-385. ISSN 1210-7859.
Václavík, D. Laboratorní prediktory tíže aterosklerotického postižení karotické bifurkace. In: Onkologie 21. století, VII. sympozium Agel. Ostrava. 2014.
Václavík, D. a kol., a. Návrh postupu péče o dysfagického pacienta po CMP. In: 28. Český a slovenský neurologický sjezd. Ostrava. 2014.
Václavík, D., Gwardová, B. a Kučera, D. Primární a sekundární prevence ischemických cévních mozkových příhod. In: Trendy současné medicíny se zaměřením na prevenci a screening. VIII sympozium Agel. Ostrava. 2014.


Nepodařilo se načíst záznamy - probíhá údržba databází.Nenalezen žádný záznam.Nenalezen žádný záznam.

facebook
rss
social hub