Akademie zdravého sportu II

Termín konání

20. března 2024 od 15.30 hod.

Přihlášky

Registrace do 15. března 2024

Kapacita

45 osob

Program

Praktický tréning kompenzačních cviků pod vedením odborníků z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství LF OU a FNO
Praktický nácvik poskytování první pomoci na našich simulátorech v části přednemocniční, u sanitního vozu
Přednáška ortopeda prim. MUDr. Jiřího Stoška z Nemocnice Karviná-Ráj na téma úrazy a jejich prevence

Kontaktní osoba

Martina Štverková
e-mail:


Pozvánka


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 02. 2024