Projekty a granty
Vliv přetlakové ventilace na funkci sluchové trubice
Id projektuSGS16/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Michaela Masárová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceObstrukční spánková apnoe (OSA) je závažné onemocnění, které ohrožuje pacienty vysokým rizikem rozvoje kardiovaskulárních chorob. Je charakterizována opakovanými epizodami úplné nebo částečné obstrukce horních dýchacích cest (HDC), které vedou k zástavám dechu v průběhu spánku. Zlatým standardem léčby pacientů s OSA je léčba pozitivní přetlakovou ventilací (PAPem). Principem PAPu je vytvoření pozitivního tlaku v HDC, který působí jako pneumatická dlaha a brání vzniku obstrukce. Nicméně poměrně velká část pacientů (až 50-60%) ji z různých příčin netoleruje. Léčba PAPem může vést k mnoha nežádoucím účinkům, jako je výtok z nosu, obstrukce nosního dýchání, podráždění kůže maskou, či suchost v ústech. Jedním z diskutovaných negativních dopadů léčby přetlakovou ventilací je i narušení středoušních tlakových poměrů. Pozitivní tlak vzduchu vháněný do HDC a nosohltanu může ovlivnit tlak ve středním uchu přes sluchovou trubicí. Sluchová trubice je za normálních okolností uzavřená a otevírá se pouze při polykání, žvýkání a kýchání, aby se vyrovnal středoušní a atmosférický tlak. Právě pozitivní tlak v HDC může způsobovat její nefyziologické otevíraní se s následným zvyšováním středoušního tlaku. Pacienti s OSA léčení PAPem častokrát trpí pocitem plnosti uší či otalgiemi. Dysfunkce sluchové trubice může také vést k chronickému středoušnímu zánětu a následně až k vzniku závážnych komplikací (mozkové komplikace). Přesto literatura obsahuje pouze omezený počet studií, které posuzují dlouhodobé účinky pozitivního tlaku v HDC na středoušní tlak. Dle prvních výsledků uveřejněných studií (nezkoumajících bližší parametry ventilace) se jeví, že by se tento problém mohl týkat 10-12 % pacientů. Těmto pacientům bude nabídnuta oboustranná balónková dilatace sluchové trubice. Jedná se o poměrně novou metodu zlepšující funkci sluchové trubice dilatací její chrupavčité části. Předpokládáme tímto u daných pacientů zlepšení ventilace středouší, zmírnění obtíží a lepší kompliance PAPu.