Projekty a granty
Koagulopatie u pacientů s těžkým průběhem COVID-19 pneumonie
Id projektuSGS06/LF/2022
Hlavní řešitelMUDr. Tereza Ekrtová
Období1/2022 - 12/2022
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotacePandemie způsobená onemocněním COVID-19 je závažným celosvětovým problémem, který znatelně zvyšuje morbiditu, mortalitu populace a přetěžuje zdravotnický systém jednotlivých zemí. Patogeneze onemocnění je dle dostupných poznatků založena především na přímém poškození tkání, dysregulaci imunitního systému a aktivaci koagulačního systému, která vede k mikro a makrovaskulárním trombózám orgánů vedoucím k jejich poškození až selhání. Koagulopatie spojená s COVID-19 je indikátorem vyšší mortality zvlášť u pacientů s nejtěžšími formami tohoto onemocnění. Prozatím neexistuje účinná specifická léčba, a tak se zaměřujeme na symptomatickou a podpůrnou terapii. Časná antikoagulační terapie tak může hrát významnou roli ve snížení rizika vzniku koagulopatie, poškození orgánů a snížení mortality pacientů.