Projekty a granty
Vliv radioterapie na změnu slizniční cévní architektoniky u karcinomů sliznic hlavy a krku
Id projektuSGS04_2021
Hlavní řešitelMUDr. Peter Kántor
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceRadioterapie je jedna z léčebných modalit nádorů hlavy a krku. Využívá se v monoterapii nebo v kombinaci s chirurgickou léčbou. V případě primární chirurgické léčby je radikalita výkonu často problematická. Při nedostatečném odstranění tumoru může dojít k jeho recidivě, naopak příliš radikální resekce může způsobit závažné funkční následky (ztráta hlasu, chrapot, polykací obtíže apod.). Avšak, onkologická léčba je asociována s nižší úspěšností léčby. V následném sledování efektu terapie se uplatňují endoskopické metody (NBI, IMAGE1S) pozorující slizniční vaskularizaci tumoru. Tyto metody umožňují včas identifikovat pacienty se suspektní recidivou. V případě, že byl pacient léčen pomocí ionizujícího záření, je identifikace nesnadná. Po radioterapii dochází k změnám slizniční vaskularizace, a proto je odlišení cévních změn způsobených tumorem od změn způsobených ionizujícím zářením obtížné. Morfologické změny slizniční vaskularizace po radioterapii nebyly dosud v literatuře uspokojivě popsány. Cílem studie je proto za pomoci endoskopických technik tyto změny a jejich závislost na dávce a doby od aplikace ionizujícího záření přesně popsat.