Projekty a granty
Hodnocení kognitivních funkcí u dětí s chronickým onemocněním
Id projektuSGS08_2021
Hlavní řešitelMgr. Šárka Mikysková
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotaceChronické onemocnění je definováno jako dlouhodobý neléčitelný stav nebo současné příznaky, které omezují činnosti každodenního života. Po traumatu nebo nemoci, která ovlivňuje mozek, může docházet ke kognitivním deficitům, které se mohou pohybovat od mírných až po těžké. Poškozený mozek je však schopen značné reorganizace, která může vést ke skutečnému funkčnímu zlepšení. Existují metody, které mohou tyto funkce zlepšit. K aktuálním metodám potvrzujícím pozitivní efekt podpory kognitivních funkcí náleží neurokognitivní rehabilitace. V zahraničí byl její efekt sledován v metaanalýze Robinson et al. (2014), tato metaanalýza ukázala na významné zlepšení kognitivních funkcí u dětí ve všech oblastech, po absolvování neurorehabilitačního programu. Resch et al.(2018) ve svém systematickém review také potvrdili zlepšení kognitivního a psychosociálního fungování u dětí a dospívajících.Ideálním prostředkem hodnocení efektivity je kvalitní neuropsychologické vyšetření, které je však omezeno dostupností a časovou náročností. Nevíme jaká je úroveň kognitivních funkcí dětí s chronickými onemocněními a nemáme v ošetřovatelství k dispozici nástroj, který by mohly užívat sestry ke zjišťování kognitivních funkcí u dětí, případně pro zjišťování efektu kognitivní rehabilitace. Bylo by vhodné mít v běžné klinické praxi k dispozici jednoduchý, krátký test, jenž přináší co nejvíce informací o stavu kognitivních funkcí. V odborné literatuře se objevují výzkumy zkoumající tento nástroj v české verzi u dospělé populace s Alzheimerovou nemocí a Parkinsonovou nemoci (Bartoš et al., 2014). Pro dětskou populaci však není v české verzi nástroj k dispozici. Kognitivní screening a návazná neurokognitivní rehabilitace má potenciál zlepšit péči o dětské pacienty a zlepšit tak jejich kvalitu života. Cílem je zjistit úroveň kognitivních funkcí u dětí s chronickým onemocněním, validovat nástroj ke screeningu úrovně kognitivních funkcí u dětí a dospívajících a zjistit efekt neurokognitivní rehabilitace