Projekty a granty
Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu
Id projektuSGS01-2021
Hlavní řešitelMgr. Radim Dobiáš, Ph.D.
Období1/2021 - 12/2021
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavřešený
AnotaceKlinicky nejvýznamnějším zástupcem rodu Aspergillus je Aspergillus fumigatus. Díky malé velikosti spor proniká hluboko do dýchacího ústrojí člověka a může za určitých podmínek vyvolat různé druhy klinických obtíží. Počínaje hypersenzitivní pneumonií přes alergickou bronchopulmonální aspergilózu až po nejzávažnější formu, invazivní aspergilózu. Široký potenciál tohoto oportunního patogena se týká jak ambulantních pacientů, tak i pacientů kriticky nemocných, kdy jejich primární postižení dýchacího ústrojí nebo imunitního systému umožní tomuto všudy přítomnému houbovému mikroorganizmu vstoupit do interakce s lidským organizmem. K tomu může dojít vlivem, primární přecitlivělosti, imunodeficitu na základě onkologických onemocnění a jejich terapie, vlivem těžkých respiračních infekcí (H1N1, COVID19, bakteriální infekce), dlouhodobé antibiotické léčby a masivní kortikoterapie. V diagnostice klinických jednotek uvedených výše se používá celá řada různých biomarkerů. Vzhledem k potřebě diagnostikovat nebo odlišit tyto klinické jednotky časněji se v poslední době přidávají do kombinace s klasickými technikami také metody detekcí specifických časných lidských zánětlivých biomarkerů, mezi které patří také Pentraxin 3 (PTX3). Cílem této práce je zmapovat koncentrace PTX3 v séru a bronchoalveolární laváži a vyhodnotit společně s koncentrací specifických IgG a IgE proti A. fumigatus v séru pacientů s podezřením na výše uvedené diagnózy. Detekce koncentrací PTX3, IgG a IgE se bude provádět observačně a retrospektivně ze 400 diagnosticky odebraných vzorků sér pacientů za období let 2015 ? 2020. Analýzou získaných dat v této studii získáme výsledky, které by měly v budoucnu sloužit k lepšímu diagnostickému rozlišení hypersenzitivní pneumonie, alergické bronchopulmonální aspergilózy a invazivní aspergilózy. Získaná data této práce budou navazovat na dosavadní úspěšně publikovanou výzkumnou činnost navrhovatele.