Projekty a granty
Diferenciální diagnostika kardiomyopatií a kardiotoxicity u onkologických pacientů založená na inovativních molekulárně-diagnostických platformách
Id projektuFW03010174
Hlavní řešitelprof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelÚstav laboratorní medicíny, Technologická agentura ČR
Stavřešený
AnotaceCílem tohoto projektu je vyvinout moderní diagnostickou metodu pro diferenciální diagnostiku kardiomyopatií spojenou s kardiotoxicitou cytostatik u onkologických pacientů založenou na molekulárně-genetických přístupech (Two tailed PCR, NGS). Principem je měření panelu specifických microRNA metodou Two-tailed PCR v kombinaci s identifikací jednonukleotidových polymorfismů (single nucleotide polymorfism, SNP) ve vybraných genech pomocí metody NGS.