Projekty a granty
Nová lokální terapie myelomové kostní nemoci
Id projektuNU21-03-00032
Hlavní řešitelprof. MUDr. Roman Hájek, CSc.
Období5/2021 - 12/2024
PoskytovatelMinisterstvo zdravotnictví
Stavřešený
AnotaceNové terapeutické přístupy vy´razně zlepšily perspektivu přežití pacientů s mnohočetny´m myelomem (MM). Prodloužení délky života sebou zároveň přináší potřebu zajištění dlouhodobé podpůrné péče zvyšující kvalitu života pacientů s MM. Jednou z hlavních komplikací při léčbě MM je onemocnění kostí (MBD), které vede k bolestem, zlomeninám a problémům s pohyblivostí. Progrese MBD je současnou léčbou pouze potlačena a nedochází k plnému zhojení kostní tkáně. Předkládaný projekt si klade za cíl vyvinout novou léčebnou metodu vedoucí k eliminaci MBD asociovaných kostních defektů včetně regenerace poškozené tkáně. Navrhovaný přístup je založen na využití kompozitu natural killer (NK) buněk a mezenchymálních kmenových buněk vložených do fibrinových skeletů. Kombinace cíleného cytotoxického a regeneračního efektu povede k redukci nádorové hmoty a zároveň nastartuje přirozené hojení kosti. Aplikace tohoto inovativního přítupu přinese výrazné vylepšení kvality života MM pacientů s MBD a nabídne nové možnosti léčby také u dalších typů nádorů asociovaných s kostní tkání.