Projekty a granty
Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
Id projektuTJ04000059
Hlavní řešitelMgr. Michaela Škerková
Období5/2020 - 4/2022
PoskytovatelDěkanát LF, Program ZÉTA
Stavřešený
AnotacePorovnat sluchové ztráty pomocí vysokofrekvenční audiometrie. Najít rychlou, levnou a jednoduchou screeningovou metodu pro vyšetření sluchu dospělých. Zkvalitnit nedoslýchavým život a co nejdéle je udržet aktivní ve společnosti. Přispět k zefektivnění prevence, vypracovat doporučení a pokyny, jak provádět úspěšné screening nedoslýchavosti. Posílit národní program zvýšením povědomí veřejnosti o komunikačních problémech nedoslýchavých, doporučit podporu prevence poruch sluchu způsobených hlukem. Posílit spolupráci v oblasti poruch komunikace prostřednictvím výměny informací, znalostí, zkušeností a osvědčených postupů s použitím inovativních technologií, s cílem dosáhnout co nejefektivnějších řešení, zajištění rovných příležitostí pro nedoslýchavé a přizpůsobení jejich individuálním potřebám.