OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Věda a výzkum > Projekty a granty

Projekty a granty
Využití nových protilátek v diagnostice a v predikci chování maligních nádorů
Id projektuSGS19/LF/2016-2017
Hlavní řešitelMUDr. Patricie Delongová
Období1/2016 - 12/2017
PoskytovatelSpecifický VŠ výzkum
Stavukončený
AnotacePřesná typizace nádorů je důležitá pro predikci individuální terapie pacienta a tím také pro jeho prognózu. Cílem projektu je porovnání výsledků histopatologických vyšetření maligních nádorů v běžné praxi patologické laboratoře s výsledky vyšetření tkání pomocí nově dostupných protilátek. Nové markery by měly umožnit detekovat znaky malignity jednodušeji a s větší přesností. Výsledky ukážou vhodnost nových metod pro doplnění komplexního vyšetření malignit a dále jejich vyžití v predikci a v prognostice, v budoucnu pak možnost zařazení nových protilátek do diagnostické praxe. Navrhovaná vyšetření novými protilátkami budou indikována u vybraných diagnostikovaných maligních nádorů. Preparáty budou shlédnuty a předběžně zhodnoceny studenty. Konečné vyhodnocení provede patolog. Takto bude vyšetřeno a zhodnoceno na 150 případů. Jako markery rutinní praxe poslouží proliferační index Ki67, hodnocení mitotické aktivity v HE preparátech a neovaskularizace v průkazu CD31 a CD34. Nové slibné protilátky jsou PHH3, ERG a Galectin 3.
facebook
rss
social hub