Pracovní příležitosti

Profesor se zaměřením na hygienu práce, bezpečnost práce

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení místa:

 • Profesor se zaměřením na hygienu práce, bezpečnost práce

Předpokládaný nástup:

 • 1. ledna 2022 nebo dle dohody

Předpokládaný úvazek:

 • 0,2

Kvalifikační a další předpoklady:

 • VŠ vzdělání lékařského nebo přírodovědného zaměření;
 • jmenování profesorem v oboru ochrany veřejného zdraví, hygieny práce, bezpečnosti práce nebo v příbuzném oboru uznatelné dle platných předpisů ČR;
 • vědeckovýzkumná a publikační činnost;
 • odborná praxe;
 • výborná znalost českého jazyka – C2;
 • znalost anglického jazyka - B2;
 • EU research level: R3 – Established/R4 – Leading (research group)

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

 • český

Popis pracovního místa:

Profesor zajišťuje výuku v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (včetně vedení a oponování závěrečných prací) a podílí se na rozvoji těchto studijních programů. Je školitelem v doktorských studijních programech. Rozsah přímé výuky v dlouhodobém průměru je obvykle 4 -8 hodin týdně za semestr (v případě mimořádně vysokého zapojení do výzkumné činnosti nebo managementu fakulty/OU se rozsah přímé výuky může snížit). Aktivně se podílí na tvůrčí činnosti zejména formou řešení náročných výzkumných a vývojových úkolů s důležitým významem pro rozvoj jeho oboru v mezinárodním měřítku, na aktivní publikační činnosti v recenzovaných časopisech mezinárodního významu, popřípadě jinou formou publikačních výstupů podle požadavků oboru a v souladu s požadavky standardů tvůrčí činnosti na OU, zabezpečením, vedením/koordinováním projektů základního/aplikovaného výzkumu, včetně zajištění zdroje financování, aktivní účastí na vědeckých konferencích a odborných setkáních, aktivní prezentací výsledků tvůrčí činnosti. Dále se docent podílí na třetí roli univerzity zejména formou popularizace tvůrčí činnosti, na administrativě a managementu spojeném s vykonávanou činností a na samosprávě univerzity.

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a přehledem publikační činnosti, zasílejte do 14. listopadu 2021 na níže uvedenou adresu personálního oddělení Lékařské fakulty Ostravské univerzity nebo na email: .

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo na neobsazení pracovní pozice nebo zrušení výběrového řízení.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: