Pracovní příležitosti

Referent/ka studijního oddělení

UPOZORNĚNÍ: Platnost tohoto inzerátu již vypršela.


Děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity vypisuje výběrové řízení k obsazení míst:

  • referent/ka studijního oddělení

Popis pracovní náplně pracovního místa:

Zajišťuje administrativní a organizační práce studijního oddělení. Vede, zajišťuje a spravuje studijní agendu, registraci studentů, komunikaci se studenty, administraci studijního informačního systému. Je administrativně-technickou podporou pro přípravu žádostí o akreditaci studijních programů; administrativní podporou v oblasti vědecko-pedagogické činnosti školy, dodržuje pravidla dána legislativní podporou pro vysoké školy, univerzitní a fakultní předpisy, je vedena proděkanem pro studium a celoživotní vzdělávání (administruje úkoly zadané z úseku příslušného proděkana).

Kvalifikační a další předpoklady:

  • vysokoškolské vzdělání I. stupně (střední vzdělání s maturitní zkouškou + 5 let praxe),
  • angličtina B1.

Předpokládaný nástup:

  • 1. prosince 2021 nebo dle dohody.

Předpokládaná výše úvazku:

  • 2 místa x úvazek 100%

Jazyk, ve kterém bude výběrové řízení vedeno:

  • český

Přihlášky:

Přihlášky, doložené doklady o dosažené kvalifikaci, vyplněným souhlasem se zpracováním osobních údajů, strukturovaným profesním životopisem a motivačním dopisem zasílejte na email: do 7. listopadu 2021. První kolo výběrového řízení proběhne posouzením zaslaných materiálů. Do druhého kola budou pozváni pouze vybraní uchazeči.

Vyhlašovatel je oprávněn bez uvedení důvodů výběrové řízení zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů.

Kontakt:

Lékařská fakulta OU,
personální oddělení
Bc. Kateřina Cimová
Syllabova 19
703 00 Ostrava 3

telefon: 553 46 1709
e-mail: