Lékařská fakulta čeká na akreditaci oboru Zubní lékařství, tým stomatologů se připravuje na první studenty

Přestože Lékařská fakulta Ostravské univerzity stále čeká na stanovisko Národního akreditačního úřadu o udělení akreditace oboru Zubní lékařství, tým stomatologů pod vedením vedoucího katedry docenta Starosty se na lékařské fakultě pravidelně schází už nyní. Společně řeší osnovy i výuku a pomalu se tak připravují na nástup prvních studentů, kteří by v případě získání akreditace mohli nastoupit ještě letos.

Získání akreditace přitom není vůbec jednoduchý proces. Samotný akreditační spis má víc než 1 800 stran. A přestože se lékařská fakulta těší velké podpoře významných představitelů kraje, měst i samotných obyvatel Moravskoslezského kraje, ne všichni jsou myšlence vzniku nového oboru na ostravské lékařské fakultě nakloněni. O složitosti některých jednání i o tom, proč se fakulta rozhodla obor vůbec otevřít se nedávno rozhovořil děkan fakulty Rastislav Maďar pro POSITIV NEWS, newsletter Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Přinášíme Vám proto přepis tohoto rozhovoru.

„Vnímáme, jak obyvatelé kraje nedostatkem stomatologů strádají,“ říká děkan ostravské lékařské fakulty Rastislav Maďar


Vaše lékařská fakulta má na 2 tisíce studentů a přes dvacet studijních programů. Vychováváte nejen lékaře, ale i zdravotníky mnoha dalších oborů, od záchranářů před sestry, porodní asistentky, fyzioterapeuty a laboranty až po odborníky v ochraně veřejného zdraví. Jak došlo k rozhodnutí pokusit se k nim navíc ještě o akreditaci stomatologie?

Vnímáme, že naše lékařská fakulta má velkou přízeň a podporu významných představitelů kraje, měst i samotných obyvatel. Když se nám podařilo prodloužit akreditaci pro naší vlajkovou loď, studijní program Všeobecné lékařství, určili jsme si jako další prioritu číslo jedna právě Zubní lékařství. Vnímáme, jak obyvatelé kraje nedostatkem stomatologů strádají, někdy doslova až trpí a my jsme to prostě chtěli udělat pro ně, pro lidi. V minulosti už to několikrát zvažovali moji předchůdci, nikdy k tomu ale nakonec kvůli velké náročnosti nedošlo. Výchova stomatologů je velmi nákladná a většině lékařských fakult způsobuje finanční ztrátu. My se i bez toho pohybujeme na hraně finanční udržitelnosti, ale jako lékařská fakulta chceme být pro společnost co nejvíce prospěšní a potřeba stomatologů je v našem kraji jedna z nejakutnějších.

Jaké tedy byly Vaše první kroky?

Dříve než jsme začali, informoval jsem o našem záměru děkana olomoucké lékařské fakulty UP v Olomouci profesora Zadražila a ujistil se, že to jejich instituce nebude vnímat negativně jako predátorskou konkurenci. Záleží nám na dobré vzájemné spolupráci, a právě olomoucká fakulta má ze všech v ČR v jednom ročníku nejvíce studentů zubního lékařství. Do našeho kraje však jejich absolventi ve velkém neproudí. Druhým krokem bylo jednání s hejtmanem našeho kraje a primátorem statutárního města Ostrava ohledně možné finanční podpory na nákladné technické vybavení a rekonstrukci prostor nezbytných pro výuku, které v obou případech vyzněly velmi pozitivně. Současně jsme s ředitelem MUDr. Jiřím Havrlantem analyzovali situaci ve Fakultní nemocnici Ostrava a stanovili harmonogram potřebných kroků, který zahrnuje vznik nových ordinací se zubařskými křesly a rekonstrukci laboratoře, v obou případech i s nezbytným personálním a materiálním zázemím. Vznikla speciální pracovní skupina zahrnující vedení FNO, LF OU a ostravské Oblastní stomatologické komory, která se pravidelně schází dodnes.

Sehnat finance bylo to nejtěžší?

Bez dostatečných finančních prostředků by o akreditaci zubního lékařství vůbec nebylo možné uvažovat a za tuto podporu jsme vedoucím představitelům a zastupitelům města a kraje velmi vděčni, ale to nejtěžší bylo sehnat potřebné odborníky s odpovídající kvalifikací. Tím klíčovým byl garant studijního programu, respektovaný docent zubního lékařství, který chce tak velkému projektu věnovat svůj čas i energii a který nemá větší pracovní závazky na jiných fakultách. To se nám povedlo v osobě docenta Martina Starosty, tím to ale zdaleka nekončilo. Z jednání na ministerstvu zdravotnictví za účasti zástupců všech lékařských fakult s vlastním studijním programem stomatologie vyplynulo, že na nás budou mít velmi náročné požadavky. Za 26 let praxe jsem zažil různá jednání na národní i mezinárodní úrovni, toto bylo ale mimořádné, v negativním smyslu. Chvíli to vypadalo, že ani nedostaneme šanci vypořádat jejich připomínky. Jednou o tom napíši paměti, ten zážitek mi zůstane do konce života, nevzpomínám na to rád. Ale nevzdali jsme to. Platové podmínky v akademickém prostředí jsou násobně nižší, než mají stomatologové v praxi, proto jsme dál hledali srdcaře, kteří mají potřebné odborné vzdělání, vědecké parametry a zkušenosti, a finance přitom pro ně nejsou na prvním místě.

Setkávali jste se tedy i s odporem…

Klíčová pro nás byla podpora Oblastní stomatologické komory města Ostrava i všech dalších z našeho kraje. Našim aktivitám vyslovilo podporu 80 % ze všech stomatologů, kteří se zapojili do průzkumu. Když jsme však zaslali první verzi akreditačního spisu s kladným vyjádřením hodnotitelů na ministerstvo zdravotnictví, a oni požádali o názor vedení České stomatologické komory v Praze, to náš záměr bez nějakých logických protiargumentů zamítlo, a to jednohlasně, včetně zástupce z našeho kraje, což bylo pro nás nepochopitelné. Argumenty prezidenta ČSK, že stomatologů je dost a že zubní kazy už stejně v budoucnu nebudou, jsou myslím veřejně známé. A protože těch negací bylo více, nakonec se celá věc zdržela na ministerstvu zdravotnictví o několik měsíců déle. V říjnu 2022 nám však ministr zdravotnictví profesor Válek při slavnostním otevření našeho centra simulační medicíny SIMLEK veřejně přislíbil podporu a v lednu letošního roku svůj souhlas potvrdil podpisem.

Co následovalo potom?

Vzhledem k tomu, že v mezidobí jsme na přípravě akreditace neustále pracovali a naše personální a materiální zázemí jsme za ty měsíce ještě posílili o další docenty a několik stomatologů s vědeckou hodnotí Ph.D., což nebylo vůbec jednoduché, museli jsme spis aktualizovat. Tím jsme věřím ještě více zvýšili šanci na úspěch. Následně jsme spis obratem postoupili na Radu pro vnitřní hodnocení Ostravské univerzity, která udělila svůj souhlas a hned potom putoval cestou rektora na Národní akreditační úřad. Plánujete otevřít první ročník už v letošním roce, pokud vám akreditace vyjde? Proces posuzování na Národní akreditačním úřadě by neměl trvat déle než 120 dní, věřím však, že výsledek bude k dispozici dříve. Následně jsme připraveni vyhlásit přijímací řízení, jsme však přitom vázáni zákonnými intervaly. Pokud bude stanovisko NAÚ kladné, a já věřím, že bude, nastoupí první studenti ke studium v září nebo nejpozději v říjnu 2023.


Zveřejněno / aktualizováno: 29. 05. 2023