Charakteristika Katedry zubního lékařství

Katedra zubního lékařství garantuje pregraduální vzdělávání v magisterském studijním programu Zubní lékařství. Součástí katedry jsou akademičtí pracovníci Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Zároveň jsou to také odborníci z praxe z Kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava a z privátních zubních ordinací Moravskoslezského kraje i širšího okolí.

Odborná výuka v rámci pracovišť Lékařské fakulty probíhá ve speciálně vybavených učebnách a laboratořích. Rozšířená část výuky probíhá v rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava. Výuka klinické laboratorní praxe probíhá ve Fakultní nemocnici Ostrava.


Zveřejněno / aktualizováno: 03. 05. 2023