Oddělení pro vědecko-výzkumnou činnost

Proděkan pro vědu a výzkum
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
proděkan pro vědu a výzkum
email:
telefon: 597 373 013
553 46 1722
Referenti pro vědu a výzkum
Bc. Pavla Dřízgová
referentka pro vědu a výzkum
email:
telefon: 553 46 1717

Zveřejněno / aktualizováno: 03. 01. 2019