Charakteristika katedry interních oborů

Katedra interních oborů zajišťuje výuku klinických konzervativních oborů pro potřeby Lékařské fakulty a ostatních fakult Ostravské univerzity. Konkrétně zajišťuje v rámci svých klinik výuku vnitřního lékařství, dětského lékařství, neurologie, kožního lékařství, lékařství infekčních chorob, geriatrie a psychiatrie, včetně výuky jejich dílčích a nadstavbových oborů. Cílem výuky je seznámit studenty se základní problematikou diagnostiky a léčby onemocnění jednotlivých oborů, přičemž obsah výuky je modifikován dle odborného zaměření jednotlivých kateder.

Prioritní oblasti výzkumu katedry jsou široké, neboť vyplývají z vědeckého zaměření jednotlivých klinik. Jedná se o vědeckou výzkumnou činnost týkající se nových diagnostických a léčebných postupů ve vnitřním lékařství, v dětském lékařství, v neurologii, v kožním lékařství, lékařství infekčních chorob, geriatrii a v psychiatrii a v jejich dílčích a nadstavbových oborech.


Zveřejněno / aktualizováno: 06. 02. 2017