Akutní poškození ledvin v intenzivní péči

Interní klinika Fakultní nemocnice Ostrava
Lékařská fakulta Ostravské Univerzity
OS České lékařské komory Ostrava
Moravskoslezský region České asociace sester

pořádá a srdečně vás zve na mezioborové odborné sympozium
2. Eliminační den
na téma

Akutní poškození ledvin v intenzivní péči

Ostrava 5. 4. 2011, Aula VŠB


Odborný program
07:30 - 08:00 Registrace
08:00 - 08:15 Zahájení sympózia
08:15 - 10:15 Odborný program – I. blok
Předsedající: Martínek A., Dědochová J., Valkovský I.
Akutní poškození ledvin
(I. Valkovský – Hemodialyzačně- transplantační oddělení Interní kliniky)

Diferenciálně diagnostická rozvaha o užití eliminačních metod u kriticky nemocného pacienta s AKI z pohledu nefrologa
(N. Petejová – Hemodialyzačně - transplantační oddělení Interní kliniky)

Nutriční podpora u kriticky nemocných s AKI léčených eliminačními technikami
(V. Hrabovský – Oddělení gastroenterologie, metabolizmu a výživy Interní kliniky)

Akutní poškození ledvin u sepse
(J. Máca – Anesteziologicko – resuscitační klinika)

AKI u transplantovaných pacientů , léčebný postup a možnosti eliminací
(J. Dědochová – Hemodialyzačně - transplantační oddělení Interní kliniky)

Mimotělní podpora oběhu a/nebo ventilace a jejich vztah k eliminačním metodám
(T. Schichel – Kardiochirurgické centrum)
10:15 – 10:30 hod Přestávka
10:30 – 12:00 hod Odborný program - II. blok
Akutní poškození ledvin u pacientů se selháním oběhu a/nebo plic řešeném pomocí mimotělní podpory (2 kasuistiky)
(T. Schichel – Kardiochirurgické centrum)

Možnosti provedení eliminací u neurochirurgických pacientů s ohledem na poranění mozku
(R. Chutný - Neurochirurgická klinika)

Využití eliminačních metod v intenzivní péči z pohledu sestry
(V. Gřesíková – Hemodialyzačně - transplantační oddělení Interní kliniky)

Kardiogenní šok a AKI s nutností užití eliminačních náhrad funkce ledvin
(R.. Stančík - Kardiovaskulární oddělení)
12:00 – 12:45 hod Přestávka
12:45 – 16:00 hod Odborný program III. blok
Předsedající: Teplan V., Hladík M., Petejová N.
Nové biomarkery ve včasné diagnostice AKI
(V. Teplan - Klinika Nefrologie IKEM)

Akutní postižení ledvin u dětí
(M. Hladík - Klinika dětského lékařství)

Možnosti antikoagulace u eliminačních metod
(T. Zaoral - Klinika dětského lékařství)

Implantace dočasných a permanentních tunelizovaných hemodialyzačních katétrů pod UZ a RTG kontrolou
(T. Jonszta - Ústav radiodiagnostický)

Akutní poškození ledvin po velkých chirurgických výkonech z pohledu chirurga
(J. Kretek - Chirurgická klinika)

Hematologické komplikace u pacientů s AKI po napojení na eliminační metody a mimotělní oběh
(J. Gumulec, J. Zuchnická – Ústav klinické hematologie)

Provedení akutní eliminační metody u pacienta v septickém šoku
(L. Trombíková - Hemodialyzační - Transplantační oddělení Interní kliniky)
16:00 Závěr

Odborná garance programu:

Organizační výbor:

Sponzor programu a občerstvení:

  • Fresenius Medical Care
  • MEDITES PHARMA, spol.s r.o.
  • BIOMEDICA ČS, s.r.o.
  • Abbott Laboratories, s.r.o.
  • Teleflex Medical

Vzdělávací akce je pořádána podle Stavovského předpisu ČLK č.16

Kontakt

Účast je bez registračního poplatku.

Akce je ohodnocena 7 kreditními body.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022