Setkání bariatrických pacientů

Dne 31. května2022 proběhlo na Katedře studií lidského pohybu PdF OU „Setkání bariatrických pacientů“.

Setkání se účastnilo několik našich probandů, kteří byly, jsou nebo chtějí být součástí našich studií a projektů. První část akce se skládala z odborných přednášek. První nám přednesl doc. Pavol Holéczy, který představil aktuální možnosti bariatricko-metabolické chirurgie. Následoval doc. Marek Bužga, který prezentoval naše dosavadní výsledky studií a publikovaných odborných článků. Dále pokračovali naši doktorandi Mgr. Veronika HorkáMgr. Jan Malůš, kteří představili naši probíhající studii SarxOb.

Následovala otevřená diskuze na tolik společné téma, kterým je bariatrická chirurgie. Nechybělo ani občerstvení, které bylo z části sponzorované firmami NATU s.r.o. jejich lyofilizovaným ovocem a oříšky; dále firmou SEMIX PLUSO, spol. s r.o. svými obilninovými produkty; také firmou SONNENTOR s.r.o. jejich bio kořenícími směsmi a čaji, a v neposlední řadě pekárna Kompek, která poskytla všechny svoje aktuální druhy cereálních krekrů.

Tímto děkujeme všem zúčastněným přednášejícím, potencionálním a aktuálním probandům našich studií za povedené setkání! Budeme se těšit opět příště.


Setkání bariatrických pacientů
Setkání bariatrických pacientů
Setkání bariatrických pacientů
Setkání bariatrických pacientů

Zveřejněno / aktualizováno: 27. 07. 2022