Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (LF / 2012)

Kód KKOVNázev studijního programuNázev studijního oboru
B 5341OšetřovatelstvíVšeobecná sestra
Porodní asistentka
B 5345Specializace ve zdravotnictvíZdravotní laborant
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Ergoterapie
Fyzioterapie
B 5347Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví
B 6731Sociální politika a sociální práceSpolečenská patologie a logistika terénních rizikových situací
N 5341OšetřovatelstvíOšetřovatelství ve vybraných klinických oborech - geriatrie
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – pediatrie
N 5347Veřejné zdravotnictvíOdborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
N 5345Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče v porodní asistenci
Fyzioterapie
Intenzívní péče
M 5103Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařství
P 5341OšetřovatelstvíOšetřovatelství
P 5347Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví

Kódy rozhodnutí

 • 10 - přijat na základě přijímací zkoušky
 • 11 - navržen na přijetí
 • 12 - přijat dodatečně (po odvolání, po přezkumném řízení, apod.)
 • 15 - přijat na jiný program (obor)
 • 16 - přijat na základě žádosti o převod z jiného oboru
 • 20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
 • 21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
 • 22 - nepřijat z kapacitních důvodů
 • 30 - nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
 • 40 - postoupen ke zvážení
 • 50 - přijat mimo přijímací řízení
 • 71 - přijat na VŠ bez přij.zkoušky-výborný prospěch,maturita s vyznamenáním
 • 79 - přijat na VŠ bez přij.zkoušky-jiný důvod
 • 80 - přijat na VŠ po odvolání
 • 81 - přijat na VŠ po odvolání na základě rozhodnutí rektora
 • 82 - nepřijat po odvolání pro neprospěch u přijímací zkoušky
 • 83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru
 • 84 - nepřijat po odvolání pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
 • 85 - přijat na VŠ dodatečně-naplnění plánovaného počtu přijímaných studentů
 • 89 - přijat na VŠ převodem z jiné fakulty
 • 90 - nedostavil se k přijímacímu řízení
 • 99 - nerozhodnuto

Zveřejněno / aktualizováno: 26. 05. 2017