Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (LF / 2011)

Kód KKOVNázev studijního programuNázev studijního oboru
B 5341OšetřovatelstvíVšeobecná sestra
Porodní asistentka
B 5345Specializace ve zdravotnictvíZdravotní laborant
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Ergoterapie
Fyzioterapie
B 5347Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví
B 6731Sociální politika a sociální práceSpolečenská patologie a logistika terénních rizikových situací
N 5341OšetřovatelstvíOšetřovatelství ve vybraných klinických oborech - geriatrie
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech – pediatrie
N 5347Veřejné zdravotnictvíOdborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
N 5345Specializace ve zdravotnictvíKomunitní péče ve zdravotnictví
M 5103Všeobecné lékařstvíVšeobecné lékařství
P 5341OšetřovatelstvíOšetřovatelství
P 5347Veřejné zdravotnictvíOchrana veřejného zdraví

Kódy rozhodnutí

10 - přijat na základě přijímací zkoušky
11 - navržen na přijetí
12 - přijat dodatečně (po odvolání, po přezkumném řízení, apod.)
15 - přijat na jiný program (obor)
16 - přijat na základě žádosti o převod z jiného oboru
20 - nepřijat pro neprospěch u přijímací zkoušky
21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
22 - nepřijat z kapacitních důvodů
30 - nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru
40 - postoupen ke zvážení
50 - přijat mimo přijímací řízení
71 - přijat na VŠ bez přij.zkoušky-výborný prospěch,maturita s vyznamenáním
79 - přijat na VŠ bez přij.zkoušky-jiný důvod
80 - přijat na VŠ po odvolání
81 - přijat na VŠ po odvolání na základě rozhodnutí rektora
82 - nepřijat po odvolání pro neprospěch u přijímací zkoušky
83 - nepřijat po odvolání pro nedostačující kapacitu oboru
84 - nepřijat po odvolání pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
85 - přijat na VŠ dodatečně-naplnění plánovaného počtu přijímaných studentů
89 - přijat na VŠ převodem z jiné fakulty
90 - nedostavil se k přijímacímu řízení
99 - nerozhodnuto


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022