Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Lékařská fakulta > Uchazeč > Naše studijní programy a obory

Ostravská univerzita

Talentová zkouška pro Fyzioterapii a Zdravotnického záchranáře prezenční i kombinovaná forma (2019/2020)

Přijímací zkouška z tělesné výchovy je koncipována jako praktická zkouška povinná pro všechny uchazeče.

Termín talentové zkoušky:

 • duben 2019,
  náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, kteří v době řádného termínu praktické zkoušky konají maturitní zkoušku. Žádost o náhradní termín se podává písemně s potvrzením školy, a to nejpozději 15 pracovních dnů před řádným termínem přijímací zkoušky.

Kvantifikace výsledků praktické přijímací zkoušky

Výkony v jednotlivých položkách testové baterie se převádějí na desetibodovou stupnici.

SOUHRNNÝ VÝSLEDEK je prostým součtem bodů ze všech tří disciplin (všem je přiznána stejná váha).

Součet bodů Hodnocení (celkové body) Diagnostický závěr
v jedné z položek hodnocení 0 bodůnevyhovělvyřazen
3 – 30vyhovělmůže být přijat

Poznámka:

 • Nemůže být přijat neplavec.
 • Uchazeči si přinesou sportovní oblečení, obuv na běhání a plavky.
 • Jakékoliv nejasnosti řešte ihned na místě s dozorem a nechte řádně zaprotokolovat. V pozdějším přezkumném řízení již nemohou případně neřešené nejasnosti býti brány v úvahu.

 

Popis položek testové baterie praktické přijímací zkoušky

Položka č. 1: Běh na 1500 m

Diagnostikuje běžeckou vytrvalostní schopnost, která je pilířem fyzické kondice. Reprezentuje základní lokomoční činnost člověka podkládající úspěšnost v mnoha sportovních činnostech i každodenním životě.

 • Skóre: dosažený čas v běhu s přesností 1 sekundy.

Položka č. 2: Shyby na hrazdě – muži / Výdrž ve shybu – ženy

Diagnostikuje schopnost překonávat hmotnost vlastního těla, zahrnuje cvičení zatěžující převážně svalstvo paží a pletence ramenního.

 • Muži:
  • Na hrazdě doskočné opakované shyby, držení nadhmatem.
  • Skóre: počet shybů.
 • Ženy:
  • Na hrazdě dosažné výdrž ve shybu nadhmatem.
  • Skóre: doba výdrže (sekundy).

Položka č. 3: Plavání 100 metrů

Plavání v bazénu (25 m nebo 50 m) na vzdálenost 100 m podle plaveckých pravidel.
Nabídka obsahuje plavání způsobem kraul, prsa či delfín. Uchazeč si sám zvolí plavecký způsob. Předepsán je startovní skok. Plavecké způsoby není dovoleno střídat.

 • Skóre: Měří se čas, skóre je vyjádřeno v minutách, sekundách a desetinách sekundy.

Nerozlišuje se plavání v krátkém či dlouhém bazénu, ani plavecký způsob (lepší plavec zvolí rychlejší způsob plavání).

 

Bodovací tabulky

Muži do 28 let
 Běh na 1500 mSilový test
Shyby
Plavání 100 m
(kraul,prsa)
07:01,0-- 22:30,1 -
17:0032:30
26:5352:20
36:4372:10
46:3382:00
56:23101:52
66:13121:44
76:03141:36
85:57161:28
95:43191:20
10- 5:35,021 -- 1:12,0
jednotkaminuty:sekundypočet opakováníminuty:sekundy
Muži nad 29 let
 Běh na 1500 mSilový test
Shyby
Plavání 100 m
(kraul,prsa)
07:27,0-- 12:42,1 -
17:2622:42
27:1942:32
37:0962:22
46:5972:12
56:4982:04
66:39101:56
76:29111:48
86:23131:40
96:09151:32
10- 6:01,017 -- 1:24,0
jednotkaminuty:sekundypočet opakováníminuty:sekundy
Ženy do 28 let
 Běh na 1500 mSilový test
Výdrž ve shybu
Plavání 100 m
(kraul,prsa)
08:41,0-- 9,92:45,1 -
18:40102:45
28:23142:35
38:09182:25
47:55232:15
57:41292:05
67:27351:55
77:13421:45
86:59501:35
96:45581:25
10- 6:31,065 -- 1:15,0
jednotkaminuty:sekundypočet opakováníminuty:sekundy
Ženy nad 29 let
 Běh na 1500 mSilový test
Výdrž ve shybu
Plavání 100 m
(kraul,prsa)
09:00,0-- 8,92:55,1 -
18:5992:55
28:42132:45
38:28162:35
48:14212:25
58:00262:15
67:46322:05
77:32381:55
87:18451:45
97:04521:35
10- 6:50,059 -- 1:25,0
jednotkaminuty:sekundypočet opakováníminuty:sekundy

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 10. 2018

facebook
rss
social hub