Uzavření studijního oddělení LF OU dne 11. července 2024

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Dle Opatření děkana č. 144,145,146/2023 je termín pro nahlédnutí do všech materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o přijetí ke studiu stanoven na 11. července 2024.

Z technických důvodů (odstávka dodávky el. energií) bude tento termín přeložen na 15. července 2024 v časovém rozpětí 8:00 – 12:00 na studijním oddělení LF OU.

Děkujeme za pochopení.

Studijní oddělení LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 07. 2024