Nová hyperbarická komora Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava

Od 4. března 2024 je v Městské nemocnici Ostrava v provozu nová kvadratická hyperbarická komora vybavena nejmodernější technikou. Jedná se o jednu z největších a nejmodernějších hyperbarických komor nejen v České republice, ale také v Evropě, umožňující léčbu 14 pacientů v jednom léčebném cyklu. Nové dvoupodlažní Centrum hyperbarické medicíny (pavilon K) se začalo stavět v říjnu 2022 a hotovo bylo v prosinci roku 2023. Stojí na volném prostranství mezi pavilony E2, E4 a G a svým tvarem obepíná stávající objekt hyperbarické komory. Součástí komplexu jsou také učebny a dva pokoje pro ubytování pacientů. V jeho prostorách bude kromě léčby pacientů rovněž realizována výuka studentů všeobecného lékařství v rámci praktické výuky předmětu hyperbarická medicína na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Budova nové hyperbarické komory (pavilon K) v areálu Městské nemocnice v Ostravě
Řídící velín nové kvadratické hyperbarické komory v Městské nemocnici v Ostravě
Pohled do jedné z učeben nové hyperbarické komory v MNO
Slavnostní otevření nové hyperbarické komory v MNO dne 1. března 2024 za účasti děkana LF OU doc. Rastislava Maďara

Zveřejněno / aktualizováno: 14. 03. 2024