Třetí místo z národního kola SimUniversity putovalo do Ostravy. Gratulujeme!

Poslední listopadový týden se na Masarykově univerzitě v Brně konalo národní kolo SimUniversity. Na simulační soutěž, organizovanou pod záštitou SESAM - Evropské společnosti pro simulace v medicíně, vyrazil i tým Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Konkrétně Kristýna Kriebelová, Vojta Václavek, Adéla Hortová a Lucie Badáčová. Studenti se na soutěž připravovali opravdu poctivě, a to pod dohledem MUDr. Ondřeje JoraPhDr. Ing. Petra Matoucha, Ph.D.

Navzdory silné konkurenci vybojoval náš tým, složený ze dvou mediků a dvou budoucích záchranářek, krásné třetí místo. Gratulujeme!

Výkon jednotlivých týmů posuzoval hodnotitelský tým složený ze všech lékařských fakult v Česku. Za tu ostravskou zasedli v hodnotící komisi MUDr. Markéta Nowaková, MBAMUDr. Bořek Trávníček, MBA z Kliniky dětského lékařství FN Ostrava. Úkol měli hodnotící vskutku nelehký, neboť všechny týmy předvedly vynikající výkony.

SimUniversity vytváří příležitosti pro studenty zdravotnických oborů, díky kterým mají šanci získat mezinárodní zkušenosti. Účast v soutěži poskytuje studentským týmům zdravotnických oborů z celého světa příležitost soutěžit a učit se od sebe navzájem pod dohledem zkušených kliniků a odborníků v oblasti simulační medicíny. Studenti mohou díky soutěži rozvíjet své klinické i netechnické dovednosti, a především mají možnost zažít něco nevšedního.

SimUniversity je určena pro fakultou vybrané čtyřčlenné týmy studentů zdravotnických oborů reprezentující lékařské fakultu v ČR (obor Všeobecné lékařství, Záchranář, Ošetřovatelství) se zájmem o simulační medicínu, přičemž každá fakulta nominuje vždy jen jeden tým. Vítěz národního kola postupuje do mezinárodní soutěže. Přemožitel všech fakultních týmů republiky pak reprezentuje české studenty v mezinárodním klání na kongresu SESAM. Letos zvítězili studenti 3. LF Univerzity Karlovy.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2023