Zahraniční stáž v rámci doktorského studia. Nutná povinnost nebo obohacující zkušenost?

Skloubit vědeckou činnost s prací i osobním životem bývá často výzva. Jedné takové se nedávno postavila MUDr. Anna Šilarová z Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, která je zároveň studentkou Lékařské fakulty Ostravské univerzity, konkrétně doktorského studijního programu Klinické neurovědy. Jak s několikaměsíčním odstupem na svou stáž nahlíží a co by si jako student doktorského studia přála v nastaveném systému změnit?

Studium Ph.D. přináší řadu povinností, které student musí plnit nad rámec svého pracovního, a často i na úkor osobního života. Z pohledu rehabilitačního lékaře v kombinovaném studijním programu se očekává mimo plného pracovního nasazení také chuť se vzdělávat ve zvoleném vědeckém tématu, ale i nutnost rozvíjet organizační dovednosti. V závislosti na výzkumném projektu se jedná o získávání, vyšetření, plánování testování a intervence probandů v návaznosti na další členy týmu. Koordinovat interdisciplinární souhru s ohledem a respektem pracovních povinností všech vyžaduje často kompromis a nejednu zkoušku trpělivosti.

Zahraniční stáž se stává příležitostí, jak získat trochu času a věnovat se studiu či psaní článku naplno, na druhou stranu je to i možnost zjistit, jak to funguje i jinde. Délka stáže závisí na typu studia a v kombinovaném programu je požadavkem jeden měsíc. S ohledem na téma své práce „Kardiovaskulární zdatnost a vliv řízeného kombinovaného tréninku na zmírnění únavy a rozvoj deprese u pacientů s roztroušenou sklerózou v prvním roce od stanovení diagnózy“ jsem emailem s žádostí o stáž oslovila prof. Ulrika Dalgase, který pracuje jako vědec na Aarhus univerzitě v Dánsku (Department of Public Health – Sport Science), a který spolu se svým týmem publikuje pravidelně články a výzkumné projekty zaměřené na pohybovou aktivitu u osob s roztroušenou sklerózou. Po souhlasném stanovisku ze strany dánské univerzity a domluvě předběžného měsíce absence na svém pracovišti jsem zažádala o finanční podporu formou stipendia, kterou nabízí Fakultní nemocnice Ostrava ve spolupráci s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Přestože tato podpora formou smlouvy zavazuje člověka pracovat v nemocnici po dobu dalších tří let od ukončení studia, zároveň umožňuje vyjet na pracovní cestu mimo republiku bez ztráty celého měsíčního platu či nutnosti neplaceného volna. A tak jsem se rozhodla stáž v Dánsku absolvovat.

Hlavní náplní mé stáže byla tvorba článku, na jehož struktuře a obsahu jsem se domluvila s profesorem Dalgasem, který byl mým supervizorem. Pocítila jsem, jak důležitá je kvalitní až kritická zpětná vazba při tvorbě samotného článku. Měla jsem možnost nahlédnout, jak probíhá příprava výzkumných projektů či samotné přípravy na Ph.D. studium z pohledu mladých vědců v Dánsku, kteří se mnou sdíleli kancelář. Pochopila jsem, jak velké úsilí a množství času na začátku stojí za kvalitou publikovaných výsledků. Účastnila jsem se až několikahodinových testování pacientů, kteří ochotně spolupracovali v zájmu vědy. Měla jsem možnost se seznámit i s výzkumníky mimo univerzitní půdu, kteří se věnují vědě na svém mateřském pracovišti – Sclerosehospitalerne v Ry, tedy specializované nemocnici pro pacienty s roztroušenou sklerózou. A mimo jiné jsem objevovala krásy jiné země a opět tak poznala, jak je důležité si najít čas sama na sebe a pečovat tak o své fyzické a psychické zdraví.

S ohledem na dlouhou dobu cestování jsem původní cestu vlakem do zahraničí vyměnila za zpáteční letenku. Bonusem na závěr bylo, že mi dánská univerzita zajistila ubytování zdarma ve svém apartmánu, který byl součástí budov kolejí. Rozhodně studijní stáž nepovažuji za nutnou povinnost, která mi přinesla pouze kredity, ale i obohacující zkušenost ve svém profesním a studijním životě, včetně navázání mezinárodních kontaktů. Aktuálně opět hledám časový prostor k tomu, abych dopsala článek, jelikož ani za měsíc se mi nepovedlo i při plné koncentraci jej vytvořit. Velmi oceňuji, že pokračuje moje spolupráce a vedení na dálku profesorem Dalgasem. Na druhou stranu jsem již měla příležitost poznatky získané přípravou článku prezentovat na odborném semináři.

Bylo by příjemné, kdyby mimo plné pracovní nasazení bylo u pracujícího studenta v kombinovaném studijním programu zohledněna právě časová potřeba se kvalitně práci věnovat, a aby na něj nebylo pohlíženo jako na člověka, který si vybral něco navíc, a tak tomu musí obětovat svůj volný čas.

Autor: MUDr. Anna Šilarová
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava, studijní program Klinické neurovědy LF OU


Zahraniční stáž v rámci doktorského studia
Zahraniční stáž v rámci doktorského studia
Zahraniční stáž v rámci doktorského studia
Zahraniční stáž v rámci doktorského studia
Zahraniční stáž v rámci doktorského studia

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 12. 2023