Absolventský program pro rok 2024 – 2025

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Společný projekt Fakultní nemocnice Ostrava a Lékařské fakulty OU

Fakultní nemocnice Ostrava připravila společně s Lékařskou fakultou Ostravské univerzity třetí ročník Absolventského programu na rok 2024/2025 pro lékaře – absolventy a pro druhý ročník pro nelékařský zdravotnický personál. Nabízíme Vám možnost pracovat na nejprestižnějším medicínském pracovišti v Moravskoslezském kraji. Díky absolventskému programu získáte pracovní místo s perspektivou zařadit se do stálého týmu lékařského i nelékařského zdravotnického personálu špičkového zdravotnického a vědeckého pracoviště s možností rozšířit si vědomosti v oblastech úzce propojených s medicínskou praxí a rovněž budete mít možnost se zapojit do vzdělávání svých budoucích kolegů na Lékařské fakultě.

Absolventský program pro lékaře – absolventy pro rok 2024 – 2025 soubor pdf 0,18 MB
Absolventský program pro nelékařský zdravotnický personál pro rok 2024 – 2025 soubor pdf 0,17 MB


Formuláře ke stažení:


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 11. 2023