Otvíráme přípravný kurz pro uchazeče se zájmem o studium na naší fakultě!

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Lékařská fakulta Ostravské univerzity otvírá 3. ročník přípravného kurzu pro uchazeče o studium na lékařské fakultě. Případným uchazečům pomůže lépe se připravit na přijímací řízení. Kurz je určen nejen potenciálním studentům medicíny, stomatologie, ale i uchazečům se zájmem o studium nelékařských studijních programů.

Kurz vedou zkušení vyučující přímo z ostravské lékařské fakulty, jenž přednáší střídavě biologii, chemii a fyziku. Z jednotlivých okruhů jsou pak vybírány otázky do testů přijímací zkoušky. V každém odborném bloku pak budou mít potenciální uchazeči možnost vyzkoušet si odpovědět na vzorový cvičný test. Okruhy i konkrétní program kurzu obdrží účastníci po jeho zahájení.

Zájemci se mohou hlásit do kurzu pouze prostřednictvím e-přihlášky, a to až do 2. října 2023.

Cena kurzu se odvíjí v závislosti na zvolených okruzích. V případě, že budou uchazeči absolvovat kurz celý, vyjde je na 5 500 Kč.

Veškeré potřebné informace najdou zájemci na našem webu: Přípravný kurz pro uchazeče o studium na LF OU.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2023