Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (ZSF / 2007)

Pozn.: Dokumenty jsou ve formátu *.pdf. soubor pdf

Studijní program Studijní obor
Ošetřovatelství
B5341
Všeobecná sestra - prezenční
Všeobecná sestra - kombinované
Porodní asistentka
Specializace ve zdravotnictví
B5345
Zdravotní laborant
Radiologický asistent
Zdravotnický záchranář
Fyzioterapie
Ergoterapie
Ortotik-protetik
Veřejné zdravotnictví
B5347
Ochrana veřejného zdraví
Veřejné zdravotnictví
N5347
Ochrana veřejného zdraví
Laboratorní vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
Specializace ve zdravotnictví
M5345
Sociální práce se zdravotnickým profilem

 

Legenda:

  • 10 - přijat na základě výsledků přijímací zkoušky
  • 11 - navržen na přijetí
  • 30 - nepřijat z kapacitních důvodů
  • 20 - nevyhověl požadavkům přijímací zkoušky
  • 21 - nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení
  • 90 - nedostavil se k PZ

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022