Ostravská univerzita má ombudsmanku

Novou ombudsmanku vybrala dne 24. května 2023 komise ustanovená rektorem Ostravské univerzity Petrem Kopeckým. S potěšením si vám tímto dovolujeme představit vítěznou kandidátku Mgr. Nikolu Kostlánovou, Ph.D., která s účinností od 1. července 2023 bude vykonávat pozici ombudsmanky Ostravské univerzity.

Jsem velmi spokojený s průběhem výběrového řízení i s jeho výsledkem. Uvědomuji si, že z institutu ombudsmana/ombudsmanky mohou panovat v části akademické obce obavy. I proto jsme věnovali přípravě celého systému velkou pozornost a mnoho energie. Vybraná osoba bude tváří institutu, který by měl získat důvěru díky své profesionalitě a nestrannosti. K té přispěla i pracovní skupina složená ze zástupců zaměstnanců a studentů ze všech součástí Ostravské univerzity. A v neposlední řadě byly cenné konzultace s externisty, kteří byli zastoupeni v komisi, konkrétně se zmocněnkyní vlády pro lidská práva a ombudsmanem Filozofické fakulty Univerzity Palackého,“ uvádí rektor Petr Kopecký.

Brzy vám s novou ombudsmankou přineseme rozhovor, kde se budeme ptát například na její pohled na roli ombudsmana Ostravské univerzity či hlavní pilíře této činnosti.

nová ombudsmanka OU Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D.

Členové komise:
rektor, předseda komise
Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
zmocněnkyně vlády ČR pro lidská práva, náměstkyně ministra pro evropské záležitosti
Mgr. Jaroslav Šotola, Ph.D.
ombudsman Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
vedoucí Centra pro řízení lidských zdrojů OU
Bc. Jana Hájková
zástupkyně Studentské komory Akademického senátu OU
děkanka Fakulta sociálních studií Ostravské univerzity
zástupce Akademického senátu OU


členové komise
Na fotografii zleva: dr. Jana Pająk, dr. Jaroslav Šotola, Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, doc. Petr Kopecký, Bc. Jana Hájková, doc. Alice Gojová, doc. David Zahradník

Více o roli ombudsmana

Ombudsman je nezávislou osobou, která dbá na dodržování právních a etických pravidel v oblasti sociálního bezpečí. Komunikuje se stranami konfliktu, vystupuje v roli mediátora, působí preventivně v dotčené oblasti a navrhuje související metodická pravidla.

Věnuje se například prošetřování konkrétních podnětů týkajících se zejména šikany, diskriminace, nevhodného chování, nerovného zacházení, sexuálního obtěžování, bossingu, mobbingu, střetu zájmů, nedůvodných průtahů a případů, kdy příslušný orgán nekoná nebo dochází k porušování právních předpisů včetně vnitřních předpisů univerzity či jejich součástí.

Dále pak se ombudsman věnuje identifikaci problémů a překážek negativně ovlivňujících pracovní, studijní a akademické prostředí na univerzitě, metodickému působení a vytváření vhodného prostředí pro řešení problémů či přípravě doporučení pro řešení konkrétních případů příslušným orgánům a navrhování systémových změn pro jejich předcházení.

Tématu sociálního bezpečí se budeme i nadále věnovat ve speciální rubrice univerzitního magazínu OU@live.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 06. 2023