Na XIII. Studentské vědecké konferenci zaujali odbornou komisi studenti z Česka i Slovenska

Lékařská fakulta Ostravské univerzity uspořádala 11. května v pořadí už třináctý ročník Studentské vědecké konference, v rámci které studenti představili výsledky své vědecko-výzkumné činnosti v různých oblastech medicíny. Studentské vědecké konference se zúčastnili kromě studentů z ostravské lékařské fakulty také studenti z Farmaceutické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové nebo z Veterinární univerzity Brno.

Studenti prezentovali své práce celkem ve čtyřech soutěžních sekcích. Odborná komise složená z akademiků ostravské lékařské fakulty i externích odborníků shlédla celkem 28 prezentací. O vítězích rozhodla nejen odborná úroveň samotné práce, ale i zpracování příspěvku, styl prezentace nebo originalita zvoleného tématu. Komise ocenila v každé sekci tři příspěvky.

V sekci DSP Klinické obory získala prvenství MUDr. Zuzana Krška Kušníriková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na druhém místě se umístil Mgr. David Pakizer z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Třetí místo obsadil Mgr. Patrik Matlak taktéž z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V sekci DSP Teoretické, experimentální a zdravotnické se na prvním místě umístila Mgr. Silvie Ostřížková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Druhé místo získal Mgr. Jan Martinek ze Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Třetí místo si vysloužila Mgr. Veronika Kapustová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V sekci Bc. A NMgr. Zdravotnické programy zvítězila Bc. Elisabeth Šafferová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na druhém místě se umístila Bc. Žaneta Hrbková z Jesseniovy lekárske fakulty v Martině, Univerzita Komenského v Bratislavě. Třetí místo získala Karolína Papiková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V sekci Mgr. SP Všeobecné lékařství zvítězila Iryna Zavhorodnia z Jesseniovy lekárske fakulty v Martině, Univerzita Komenského v Bratislavě. Na druhém místě se umístil Jan Strakoš z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Třetí místo získali Jan Strakoš a Valeria Skopelidou z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Vítěze jednotlivých sekcí ocenila ostravská lékařská fakulta finanční odměnou ve výši 6 000 Kč. Za druhá místa udělila odměnu ve výši 4 000 Kč a studenti, kteří se umístili na třetím místě, si odnesli odměnu ve výši 2 000 Kč. Akci podpořil také Moravskoslezský kraj. Finanční odměny pro vítěze byly podpořeny dotací z jeho rozpočtu.


XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
XIII. Studentská vědecká konference LF OU
Komise XIII. Studentské vědecké konference
Vítězové XIII. Studentské vědecké konference

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 05. 2023