Jak se vlastně učí na vysoké škole? Na lékařské fakultě se uskuteční konference na téma kvality výuky

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Kvalita výuky a pedagogické kompetence. To budou hlavní témata konference, kterou pořádá Národní akreditační úřad ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a ministerstvem školství. Odborná akce proběhne ve čtvrtek 30. března a my si velmi vážíme toho, že se uskuteční právě na Lékařské fakultě Ostravské univerzity.

Na celodenní konferenci vystoupí domácí i zahraniční hosté, zástupci Národního akreditačního úřadu a dalších institucí. Společně budou hledat cesty dalšího rozvoje zajišťování kvality v oblasti výuky a pedagogických kompetencí akademických pracovníků.

Odborná akce je určena pro všechny členy vedení vysokých škol a fakult zodpovědné za kvalitu vzdělávání, pracovníky rektorátů a děkanátů pověřené touto agendou a další členy akademické obce a pracovníky škol se zájmem o téma rozvoje vzdělávání a výuky na vysokých školách.


Zveřejněno / aktualizováno: 27. 03. 2023