Lékařská fakulta ukončila další zajímavý projekt, který rozvine spolupráci s žilinskou univerzitou

CEBMI, tříletý projekt, jehož součástí byla také Lékařská fakulta Ostravské univerzity, je u konce. Kladl si za cíl podpořit vzdělávací proces a rozvíjet předměty a kurzy zaměřené na aktuální pokrok v oblasti biomedicínské a lékařské informatiky (BMI).

Do projektu bylo zapojeno mnoho dalších zajímavých partnerů. Mezi nimi například univerzity v Leedsu, Římě, Madridu, finském Oulu, Valencii a v neposlední řadě také Žilinská univerzita. S poslední zmíněnou institucí i na základě úspěšné spolupráce v rámci CEBMI plánuje naše lékařská fakulta rozvíjet další společné aktivity a připravovat mezinárodní projekty.

A o co konkrétně v projektu CEBMI šlo? Univerzity po celé Evropě společně s řadou dalších institucí věnujících se BMI spojily síly a věnovaly se rozvoji nových trendů v oblasti mezioborového vzdělávání zaměřeného na pokročilé využití informačních technologií v medicíně i biomedicíně. Hlavním výstupem projektu CEBMI byl mimo jiné nově vytvořený vzdělávací portál, na jehož naplnění se podíleli všichni zapojení partneři. Lékařská fakulta Ostravské univerzity se v posledních letech intenzivně věnuje rozvoji vědy a výzkumu. Účast na velmi zajímavém projektu CEBMI je toho nesporným důkazem.


logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 16. 02. 2023