Díky podpoře Moravskoslezského kraje se fakultě daří budovat kvalitní zázemí pro mezioborový výzkum

logo

„Telemedicína v akviziční a rehabilitační fázi I“. Takový název nese projekt, který se zaměřuje na aktivity v oblasti telemedicínských aplikací a mezioborové spolupráce v lékařských a technických oborech. Projekt může fakulta realizovat i za výrazné podpory Moravskoslezského kraje. Díky poskytnuté téměř dvoumiliónové dotaci totiž mohla nakoupit technologii nezbytnou pro samotný výzkum.

Projekt lékařské fakulty je rozdělen do dvou částí. V té první se odborníci soustředili na snímání pohybu pacienta s identifikací důležitých bodů pro vzdálenou rehabilitaci pacientů s neurodegenerativními onemocněními a pacientů po určitých typech zranění. Druhou nedílnou součástí pak bylo také oživení robotické platformy a nákup technologických a vývojových součástí pro systém umožňující telemedicínské vyšetření na dálku s pomocí ultrazvukové sondy.

Projekt zaštítilo Centrum informačních technologií, umělé inteligence a virtuální reality v medicíně. Na jeho řešení se tak podílel výzkumný tým, který se skládal z lékařů, odborníků z oblasti umělé inteligence, zpracování obrazu a hlubokého učení. Kromě nově nabytých poznatků pomohl celý projekt propojit lékařské obory s technickými disciplínami a tím realizovat mezioborový výzkum na půdě Ostravské univerzity.

Obrázek


Zveřejněno / aktualizováno: 30. 09. 2022