Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch

Poznat své spolužáky, prostředí fakulty, posílit vzájemné vztahy. To byl důvod, který přiměl naši lékařskou fakultu uspořádat pro své nově nastupující studenty nelékařských oborů historicky první Adaptační den. Úsilí se vyplatilo, zájem byl ohromný. Na jednodenní „adapťák“ se přihlásilo celkem 172 studentů.

Studenti se rozdělili do dvaceti týmů a v průběhu celého dne plnili na dvaadvaceti stanovištích mnohdy zapeklité úkoly, které si pro ně připravili vyučující i starší studenti z jednotlivých kateder. V naší fakultní kuchyni odhadovali například váhu či množství potravin, hádali vitamíny, které se ukrývají ve vybraných potravinách, hledali schované zdravotnické pomůcky, poslepu řídili nemocniční křeslo s „pacientem“ nebo s šátkem na očích a instrukcemi kolegů oblékali figuríny novorozence. Nechyběl třeba orientační běh, tichá pošta, „poznej svou infekci“ a úspěch slavilo i stanoviště „zbav se svých bakterií“, na kterém si mohli vyzkoušet správný nácvik hygieny rukou. Smích v jednotlivých patrech školy i v areálu fakulty svědčil o tom, že historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch.

Ještě před samotným vyhlášením vítězů a předání sladké odměny, představil novým studentkám a studentům pan děkan Rastislav Maďar nejbližší plány lékařské fakulty a paní proděkanka pro studium a celoživotní vzdělávání Ivona Závacká zase studentům představila nově plánovanou cvičnou nemocnici SIMLEK, ve které už se budou učit i studenti prvních ročníků. Na závěr si připravili vyučující pro studenty ještě hrané scénky, prostřednictvím kterých ukázali, jak přistupovat ke studiu i samotným zkouškám, které v průběhu následujících let naše studenty čekají.

Příjemným zakončením celé akce pak byla už tradiční Opékačka se všemi studenty a vyučujícími lékařské fakulty, která proběhla za budovou INLEK.

Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch
Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch
Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch
Historicky první Adaptační den slavil u studentů úspěch

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 09. 2022