Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí (Healthy Aging in Industrial Environment HAIE)

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Komise pro životní prostředí
Akademie věd ČR

Vás zve na seminář o výsledcích projektu

Ostravské univerzity

Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí

(Healthy Aging in Industrial Environment HAIE)

Termín a místo konání

Pondělí 19. 9. 2022, 10:00–16:00 hod., sál 206, II. patro Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1

Seminář se uskuteční v prezenční i online formě s možností připojení.

Z hlediska kvality ovzduší je ostravská aglomerace jedna z nejvíce znečištěných oblastí v celé Evropské unii. Znečištěné životní prostředí je významným rizikovým faktorem ovlivňujícím kvalitu života a zdraví obyvatel. Projekt řeší hodnocení vlivů vybraných rizikových faktorů životního prostředí a životního stylu na zdraví a stárnutí populace v průmyslovém regionu, (Moravskoslezský kraj) a mimo něj (Jihočeský kraj a Praha). Seminář je přehledem nových poznatků, které byly v průběhu řešení projektu HAIE získány.

Program soubor pdf 0,16 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 09. 2022