Do letošní Studentské vědecké konference se přihlásili studenti s rekordním počtem prezentací

Zájem studentů ostravské lékařské fakulty o vědu a výzkum roste. Dokládá to mimo jiné i letošní celostátní Studentská vědecká konference ostravské lékařské fakulty, do které se přihlásili studenti s rekordním počtem 26 prezentací z různých oblastí medicíny.

Studenti soutěžili celkem ve třech sekcích: všeobecné lékařství, nelékařské obory (magisterské studium) a postgraduální doktorské studium. Své práce na konferenci prezentovali nejen studenti ostravské lékařské fakulty, ale také studenti lékařských fakult z Hradce Králové, Plzně nebo Olomouce.

Každou práci hodnotila tříčlenná odborná komise složená z akademiků ostravské lékařské fakulty i externích odborníků. Právě na nich bylo, rozhodnout a vybrat nejlepší práce. Komise u přednášejících hodnotila jak odbornou úroveň a zpracování příspěvku, tak styl prezentace, ale i originalitu zvoleného tématu. Vzhledem k tomu, že všechny práce měly poměrně vysokou úroveň, neměli to vždy jednoduché, nakonec se však na vítězích shodli.

Oceněni byli v každé sekci tři příspěvky:

V sekci Nelékařské obory získal prvenství Zbyněk Večeřa z Fakulty vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany z Hradce Králové. Na druhém místě se umístila Veronika Janíková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Třetí místo obsadila Bc. Ivana Poláková z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

V sekci Všeobecné lékařství se na prvním místě umístila Kateřina Karasová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Druhé místo získali Viktor Procházka a Alena Závadová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Třetí místo si vysloužili Vojtěch Přerost a Jakub Záboj z Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Sekci Doktorské studium ovládli studenti ostravské lékařské fakulty. První místo obsadil Mgr. Jan Martinek z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na druhém místě se umístila MUDr. Michaela Masárová z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Třetí místo získal MUDr. Jakub Lubojacký z Lékařské fakulty Ostravské univerzity.

Všichni vítězové získali finanční odměnu, která byla podpořena také dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Všem aktivním i pasivním účastníkům ještě jednou děkujeme za hojnou účast.

Studentská vědecká konference
Autor: Petra Kaštovská
Studentská vědecká konference
Autor: Petra Kaštovská
Studentská vědecká konference
Autor: Petra Kaštovská
Studentská vědecká konference
Autor: Petra Kaštovská
Studentská vědecká konference
Autor: Petra Kaštovská

Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2022