Výroční zpráva Lékařské fakulty OU za rok 2021

Vědecká rada a Akademický senát Lékařské fakulty OU schválili Výroční zprávu Lékařské fakulty OU za rok 2021.

Výroční zpráva ukazuje, jaká kritéria periodicky sledujeme a jakého pokroku jsme meziročně dosáhli.

Výroční zpráva k nahlédnutí soubor pdf 1,52 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2022