Seznam uchazečů o studium podle studijních programů a jejich studijních oborů (2022)

Kód KKOV
Název studijního programu
P0912D350133
Chirurgické obory (prezenční forma)

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2022