Slavnostní promoce Lékařské fakulty OU v roce 2022

Slavnostní promoce absolventky / absolventa Lékařské fakulty Ostravské univerzity se uskuteční ve čtvrtek 30. června 2022 v Domě kultury města Ostravy, a.s. (28. října 124, Moravská Ostrava)

v 9:00 hod.
obor Fyzioterapie
obor Ergoterapie
obor Všeobecná sestra - prezenční a kombinované studium
obor Porodní asistence
obor Zdravotní laborant
 
v 11:00 hod.
obor Radiologický asistent - prezenční studium
obor Nutriční terapeut - prezenční a kombinované studium
obor Zdravotnický záchranář - prezenční a kombinované studium
obor Ochrana veřejného zdraví
obor Fyzioterapie - prezenční navazující magisterské studium
obor Intenzivní péče - kombinované navazující magisterské studium
obor Ošetřovatelské péče v pediatrii - prezenční a kombinované studium
obor Ošetřovatelské péče v geriatrii
obor Ošetřovatelské péče v psychiatrii
obor Komunitní péče v porodní asistenci
obor Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví
 
ve 14:00 hod.
obor Všeobecné lékařství


Každý absolvent účastnící se promoce uhradí poplatek za slavnostní ukončení studia (za účast na promoci) ve výši 550,- Kč, obor Všeobecné lékařství 600,- Kč.

  • K promoci se dostavte v uvedený den a hodinu nástupu absolventů včas (45 min předem), vzhledem k nutnosti secvičit předem tento slavností akt.
  • Své rodinné příslušníky a hosty pozvěte na hodinu slavnostního zahájení dle harmonogramu. Předpokládaný čas vpouštění hostů do sálu bude 10 minut před slavnostním zahájením promočního aktu.
  • Foto a video jsou zajištěny.
  • Prodej květin je na místě zajištěn.
  • Pečlivě prosím zvažte přítomnost malých dětí na promoci, zda vydrží víc jak hodinu sedět tiše na místě a nerušit svým hlasovým projevem okolí.
  • Absolventi, kteří se nezúčastní promoce si mohou vyzvednout své diplomy od 7. července 2022 v úředních hodinách na studijním oddělení LF OU.

Dovolujeme si požádat absolventy o dochvilnost z důvodu nácviku programu a oděv odpovídající slavnostnímu aktu promoce.

Pokud se nebudete moci promoce zúčastnit, sdělte, prosím, tuto skutečnost neprodleně studijnímu oddělení.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 06. 2022