Veřejná přednáška v rámci habilitačního řízení PhDr. Renáty Zeleníkové, PhD.

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Oznamujeme, že se dne 24. května 2022 od 13.00 hodin v budově INLEK v místnosti č. ZY 129 Lékařské fakulty Ostravské univerzity, ul. Syllabova 19 v Ostravě, koná v rámci habilitačního řízení

PhDr. Renáty Zeleníkové, PhD.


veřejná přednáška s názvem

„Problematika přidělované ošetřovatelské péče“Abstrakt veřejné přednášky:

Přidělovaná ošetřovatelská péče především z důvodu nedostatku sester je překážkou poskytování vysoce kvalitní ošetřovatelské péče a vážnou hrozbou pro bezpečnost pacientů. Kvůli nedostatku potřebných zdrojů může dojít k situacím, kdy sestry nemohou poskytnout požadovanou péči všem pacientům, o které pečují. Pro bezpečnost pacientů a kvalitu péče je dostatečný počet sester zásadní. Jejich nedostatečný počet zvyšuje riziko nežádoucích událostí, zhoršuje výsledky pacientů, negativně ovlivňuje jejich zkušenost během hospitalizace a také zvyšuje riziko, že péče bude ohrožena. Cílem přednášky je představit nový fenomén přidělované ošetřovatelské péče, který je považován za „skrytý“ fenomén a je v poslední době předmětem výzkumu v ošetřovatelství po celém světě. Přednáška se bude zabývat prediktory, důsledky i hodnocením přidělované ošetřovatelské péče. Důraz bude přitom kladen na aktuální výsledky výzkumu v této oblasti.

Habilitantka:

PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.
Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Datum zahájení habilitačního řízení: 22. listopadu 2021
Datum předpokládaného zasedání Vědecké rady LF OU: 8. června 2022
Habilitační řízení pro obor: Ošetřovatelství


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 05. 2022