Nabídka kurzů pro seniory v zimním semestru (září – prosinec 2022)

V zimním semestru (září – prosinec 2022) nabízíme tyto kurzy pro seniory:


Pokud máte zájem o nabízené aktivity vyplňte přihlašovací formulář nebo napište na email: nebo telefonicky 553 46 1608 nejpozději do 31. srpna 2022. Následně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.

Všechny kurzy probíhají v rámci projektu AZV MZ ČR s názvem „Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.“ Z tohoto důvodu jsou kurzy realizovány za zvýhodněnou cenu 100 Kč/celý kurz. Z důvodu realizace projektu Vás poprosíme před zahájením a po ukončení vaší účasti na daném kurzu o vyplnění dotazníku.

Pro upřesnění uvádíme vysvětlení jednotlivých kurzů.


Muzikoterapie

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.
Platón

Hudba na člověka působí nejen v oblasti duševní, duchovní, ale také tělesné. Již dlouho je znám fakt, že při hudebních aktivitách dochází v lidském těle k uvolnění různých hormonů a neurotransmiterů, které přispívají k uvolnění, klidné náladě, a ke snížení hladiny hormonů stresových.

Cílem muzikoterapie je optimalizace kvality života, a zlepšení psychického, sociálního, komunikačního, emocionálního i duševního zdraví a pohody. Muzikoterapie přináší psychické i fyzické uvolnění, redukuje stres, zlepšuje náladu, zmírňuje úzkost, zlepšuje paměť i pozornost, rozvíjí a usnadňuje komunikaci, umožňuje sebevyjádření. Za tímto účelem je využívána řada činností, např. poslech hudby, zpěv, hra na jednoduché rytmické nástroje, hra na tělo a celá řada dalších aktivit, které si v kurzu vyzkoušíme.

Muzikoterapeutická sezení budou probíhat jednou týdně (ve středu) po dobu 60 minut od září do prosince 2022 (12 lekcí).

Cena: 100 Kč/za všech12 lekcí


Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší

Kognitivně-behaviorální terapie – skupinová i individuální

Kognitivně-behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými se lidé běžně setkávají a pomáhá jim k dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klienti se těmto metodám aktivně učí za podpory terapeuta, aby byli po skončení terapie schopni tyto metody používat samostatně. Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje především na přítomnost a na budoucnost, zejména na jasně definované problémy (strach, úzkost, depresi, nespavost aj).

Kurz „Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší“ je určen pro seniory, kteří by se rádi naučili, jak zacházet se svými pocity obav, strachu, úzkosti nebo se špatnou náladou, která se v životě každého z nás někdy objevuje. Tento kurz vás naučí techniky zvládání obav a strachu z různých situací, se kterými se nyní nebo v budoucnu můžete potkat (např. obavy nebo strach z nemoci, závislosti, změny vzhledu, strach o děti, rodinu, ze smrti, depresivní nálada, problémy se spánkem aj).

Kurz bude probíhat jednou týdně (v pondělí) po dobu max. 2 hodin od září do prosince 2022 (12 lekcí). Můžete si vybrat mezi skupinovou nebo individuální formou. K dispozici bude mít pracovní sešit k jednotlivým tématům

Cena: 100 Kč/ za všech 12 lekcí


Kognitivní trénink

Kognitivní trénink je cílené a strukturované procvičování kognitivních funkcí (učení, paměť, pozornost, řeč, zrakově-prostorové funkce, schopnost řešit problémy, plánovat či zvládat různé úkoly a správně poznávat své okolí). Pravidelným cvičením kognitivních schopností si lze vytvořit kognitivní rezervu, která dokáže oddálit případné zhoršování obtíží například v paměti nebo pozornosti a zlepšit kvalitu života.

Obsahem kurzu budou aktivity rozvíjející kognitivní funkce (především paměť, pozornost, představivost, prostorovou orientaci a rychlost rozhodování), praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM.

Kurz „kognitivní trénink“ bude probíhat jednou týdně (v úterý) po dobu 45 minut od září do února (20 lekcí). Zájemci si mohou vybrat ze dvou možností: 1. skupinový trénink (připojení z počítačové učebny LF OU) nebo domácí trénink (bude probíhat v domácím prostředí účastníka s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM). Podmínkou pro zařazení do domácího kognitivního tréninku je vlastní PC/notebook, připojení na internet a emailová adresa.

Cena: 100 Kč/ za všech 20 lekcí


Reminiscence – práce se vzpomínkami

Reminiscence je metoda zaměřená na práci se vzpomínkami. Vzpomínání má v životě každého člověka nezastupitelné místo. Jde o přirozenou aktivitu, která dokáže člověka povzbudit, umožňuje uvědomit si vlastní úspěchy, různé životní okamžiky, poukázat na jeho hodnotu, podpořit sebevědomí a přispět k rozvíjení vztahů. Vlastní vzpomínání je přirozenou formou kognitivní stimulace.

Cílem reminiscence je vytvářet a udržet duševní rovnováhu, zachovat psychickou pohodu a tím zvyšovat kvalitu života seniora. Vzpomínání ve skupině umožňuje prožít pocit sounáležitosti a společně se zasmát. Vzpomínat se dá na různá témata vztahující se k průběhu celého života. Pro podporu vzpomínání reminiscence využívá vhodné podněty, např. staré tiskoviny, dobové oblečení a módní doplňky, pomůcky a nástroje používané ke konkrétní činnosti nebo fotografie a hudbu.

Kurz bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí po dobu 60 minut (12 lekcí).

Cena: 100 Kč/za všech 12 lekcí


Podpůrná skupina pro pečující o blízké s demencí

Vzájemná podpora a doporučení, jak zvládat problémy a úskalí, která s sebou péče o osobu s demencí přináší. Určeno pro pečující různého věku, kteří se starají o svého blízkého s demencí.

Podpůrná skupina bude probíhat po dobu 6 měsíců (1 x za měsíc, středa)

Cena: zdarma


Arteterapie

Umění pokládáme za specifický typ mezilidského dorozumívání.
Jiří Kukla

Slovo arteterapie se skládá ze dvou slov: art – umění, terapie – léčení. K postupům obvyklým (verbální, povídací) v psychoterapeutické skupině se v arteterapii přidá ještě další rozměr, výtvarný. Arteterapie nám rozšiřuje pohled, učí nás využívat i jiné cesty vidění sebe a světa, je to prostředek k sebepoznání. Pomůže nám k harmonizaci vnitřního světa, uvolnění, úlevě od stresu, uvědomění si případných psychologických problémů. Vede k posílení komunikace, podporuje sebevědomí, osobní rozvoj a učí sebevyjádření. Zdokonaluje jemnou motoriku a klade důraz na podporu kreativity a spontánnosti.

Prostřednictvím svých výtvarných projevů můžete projevovat své myšlenky, pocity, představy, ale i to, jak se právě cítíte. K výtvarnému vyjádření se používají klasické výtvarné prostředky, jakým je kresba, malba. Budeme používat výtvarné materiály od tužky, pastelky, pastelu, tuže až po akvarelové, temperové či akrylové barvy. Účastník nemusí mít žádné výtvarné vzdělání. Naučíme se, jak se správně uvolnit, rozvíjet své myšlení a fantazii. Kreativní myšlení je již od útlého dětství nejlepším způsobem sebepoznání a zdravého rozvoje.

V terapii uměním se klade důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti samotné, tedy na samotný výtvarný proces.

Hlavní úlohou je naučit se sebepoznávání a sebevyjadřování s cílem dosáhnout harmonického stavu osobnosti.

Art terapeutická sezení budou probíhat jednou týdně po dobu 120 minut od září do prosince 2022 (12 lekcí).

Cena: 300 Kč / za všech 12 lekcí


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 07. 2022