Nabídka kurzů pro seniory v zimním semestru (září – prosinec 2023)

V zimním semestru (září – prosinec 2023) nabízíme tyto kurzy pro seniory:

Pokud máte zájem o nabízené aktivity, napište na email: nejpozději do 4. září 2023. Následně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.

Všechny kurzy probíhají v rámci projektu AZV MZ ČR s názvem „Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.“ Z tohoto důvodu jsou kurzy realizovány za zvýhodněnou cenu 100 Kč/celý kurz.

Pro upřesnění uvádíme vysvětlení jednotlivých kurzů.


Muzikoterapie

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.
Platón

Hudba na člověka působí nejen v oblasti duševní, duchovní, ale také tělesné. Již dlouho je znám fakt, že při hudebních aktivitách dochází v lidském těle k uvolnění různých hormonů a neurotransmiterů, které přispívají k uvolnění, klidné náladě, a ke snížení hladiny hormonů stresových.

Cílem muzikoterapie je optimalizace kvality života, a zlepšení psychického, sociálního, komunikačního, emocionálního i duševního zdraví a pohody. Muzikoterapie přináší psychické i fyzické uvolnění, redukuje stres, zlepšuje náladu, zmírňuje úzkost, zlepšuje paměť i pozornost, rozvíjí a usnadňuje komunikaci, umožňuje sebevyjádření. Za tímto účelem je využívána řada činností, např. poslech hudby, zpěv, hra na jednoduché rytmické nástroje, hra na tělo a celá řada dalších aktivit, které si v kurzu vyzkoušíme.

Muzikoterapeutická setkání budou tři. Můžete se zúčastnit jednoho, dvou nebo všech tří.

Cena: zdarma


Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší

Kognitivně-behaviorální terapie – skupinová

Kognitivně-behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými se lidé běžně setkávají a pomáhá jim k dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klienti se těmto metodám aktivně učí za podpory terapeuta, aby byli po skončení terapie schopni tyto metody používat samostatně. Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje především na přítomnost a na budoucnost, zejména na jasně definované problémy (strach, úzkost, depresi, nespavost aj).

Kurz „Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší“ je určen pro seniory, kteří by se rádi naučili, jak zacházet se svými pocity obav, strachu, úzkosti nebo se špatnou náladou, která se v životě každého z nás někdy objevuje. Tento kurz vás naučí techniky zvládání obav a strachu z různých situací, se kterými se nyní nebo v budoucnu můžete potkat (např. obavy nebo strach z nemoci, závislosti, změny vzhledu, strach o děti, rodinu, ze smrti, depresivní nálada, problémy se spánkem aj).

Kurz bude probíhat jednou týdně (v úterý od 12:30) po dobu max. 90 minut od 12. září (11 lekcí). K dispozici bude mít pracovní sešit k jednotlivým tématům.

Cena: 100 Kč/ za všech 11 lekcí


Kognitivní trénink

Kognitivní trénink je cílené a strukturované procvičování kognitivních funkcí (učení, paměť, pozornost, řeč, zrakově-prostorové funkce, schopnost řešit problémy, plánovat či zvládat různé úkoly a správně poznávat své okolí). Pravidelným cvičením kognitivních schopností si lze vytvořit kognitivní rezervu, která dokáže oddálit případné zhoršování obtíží například v paměti nebo pozornosti a zlepšit kvalitu života.

Obsahem kurzu budou aktivity rozvíjející kognitivní funkce (především paměť, pozornost, představivost, prostorovou orientaci a rychlost rozhodování).

Kurz „kognitivní trénink“ bude probíhat jednou týdně (v pondělí od 13:30 hodin) po dobu 60 minut od 12. září (12 lekcí). Kurz bude probíhat pouze formou prezenční účasti. V tomto kurzu nebudeme využívat počítače.

Cena: 100 Kč/ za všech 12 lekcí


Reminiscence – práce se vzpomínkami

Reminiscence je metoda zaměřená na práci se vzpomínkami. Vzpomínání má v životě každého člověka nezastupitelné místo. Jde o přirozenou aktivitu, která dokáže člověka povzbudit, umožňuje uvědomit si vlastní úspěchy, různé životní okamžiky, poukázat na jeho hodnotu, podpořit sebevědomí a přispět k rozvíjení vztahů. Vlastní vzpomínání je přirozenou formou kognitivní stimulace.

Cílem reminiscence je vytvářet a udržet duševní rovnováhu, zachovat psychickou pohodu a tím zvyšovat kvalitu života seniora. Vzpomínání ve skupině umožňuje prožít pocit sounáležitosti a společně se zasmát. Vzpomínat se dá na různá témata vztahující se k průběhu celého života. Pro podporu vzpomínání reminiscence využívá vhodné podněty, např. staré tiskoviny, dobové oblečení a módní doplňky, pomůcky a nástroje používané ke konkrétní činnosti nebo fotografie a hudbu.

Kurz bude probíhat jednou týdně, vždy v pondělí od 11. září od 10:00 hodin po dobu 60 minut (12 lekcí).

Cena: 100 Kč/za všech 12 lekcí


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 08. 2023