Nabídka kurzů pro seniory v letním semestru (únor – červen 2022) na LF OU

V letním semestru (únor – červen 2022) nabízíme tyto kurzy pro seniory:

  • Kognitivní trénink – od 24. února 2022 ve čtvrtek (6 měsíců)
  • Muzikoterapii – od 22. února 2022 v úterý (12 týdnů)
  • Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší – KBT – od 28. února 2022 v pondělí (12 týdnů)

Pokud máte zájem o nabízené aktivity vyplňte přihlašovací formulář nebo napište na email: nebo telefonicky 731 612 064 nejpozději do 15. února 2022. Následně Vás budeme kontaktovat s podrobnějšími informacemi.

Všechny kurzy probíhají v rámci projektu AZV MZ ČR s názvem „Podpora zdravého stárnutí: využití vzdělávacích a psychosociálních intervencí pro udržení mentálního zdraví, prevenci a včasnou diagnostiku deprese, úzkosti a kognitivních poruch u seniorů v komunitě.“ Z tohoto důvodu jsou kurzy realizovány za zvýhodněnou cenu 100 Kč/celý kurz. Z důvodu realizace projektu Vás poprosíme před zahájením a po ukončení vaší účasti na daném kurzu o vyplnění dotazníku.

Pro upřesnění uvádíme vysvětlení jednotlivých kurzů.

Muzikoterapie

Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.
Platón

Hudba na člověka působí nejen v oblasti duševní, duchovní, ale také tělesné. Již dlouho je znám fakt, že při hudebních aktivitách dochází v lidském těle k uvolnění různých hormonů a neurotransmiterů, které přispívají k uvolnění, klidné náladě, a ke snížení hladiny hormonů stresových.

Cílem muzikoterapie je optimalizace kvality života, a zlepšení psychického, sociálního, komunikačního, emocionálního i duševního zdraví a pohody. Muzikoterapie přináší psychické i fyzické uvolnění, redukuje stres, zlepšuje náladu, zmírňuje úzkost, zlepšuje paměť i pozornost, rozvíjí a usnadňuje komunikaci, umožňuje sebevyjádření. Za tímto účelem je využívána řada činností, např. poslech hudby, zpěv, hra na jednoduché rytmické nástroje, hra na tělo a celá řada dalších aktivit, které si v kurzu vyzkoušíme.

Muzikoterapeutická sezení budou probíhat jednou týdně (v úterý) po dobu 60 minut od února do května 2022 (12 lekcí).

Cena: 100 Kč/za všech 12 lekcí

Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší

Kognitivně-behaviorální terapie – skupinová i individuální

Kognitivně-behaviorální terapie je krátkodobá, strukturovaná psychoterapie. Zaměřuje se na řešení konkrétních problémů a potíží, se kterými se lidé běžně setkávají a pomáhá jim k dosahování specifických, předem stanovených cílů pomocí řady psychologických metod. Klienti se těmto metodám aktivně učí za podpory terapeuta, aby byli po skončení terapie schopni tyto metody používat samostatně. Kognitivně-behaviorální terapie se zaměřuje především na přítomnost a na budoucnost, zejména na jasně definované problémy (strach, úzkost, depresi, nespavost aj).

Kurz „Jak úspěšně zvládnout problémy, které stáří přináší“ je určen pro seniory, kteří by se rádi naučili, jak zacházet se svými pocity obav, strachu, úzkosti nebo se špatnou náladou, která se v životě každého z nás někdy objevuje. Tento kurz vás naučí techniky zvládání obav a strachu z různých situací, se kterými se nyní nebo v budoucnu můžete potkat (např. obavy nebo strach z nemoci, závislosti, změny vzhledu, strach o děti, rodinu, ze smrti, depresivní nálada, problémy se spánkem aj).

Kurz bude probíhat jednou týdně (v pondělí) po dobu max. 2 hodin od února do května 2022 (12 lekcí). Můžete si vybrat mezi skupinovou nebo individuální formou. K dispozici bude mít pracovní sešit k jednotlivým tématům.

Cena: 100 Kč/ za všech 12 lekcí

Kognitivní trénink

Kognitivní trénink je cílené a strukturované procvičování kognitivních funkcí (učení, paměť, pozornost, řeč, zrakově-prostorové funkce, schopnost řešit problémy, plánovat či zvládat různé úkoly a správně poznávat své okolí). Pravidelným cvičením kognitivních schopností si lze vytvořit kognitivní rezervu, která dokáže oddálit případné zhoršování obtíží například v paměti nebo pozornosti a zlepšit kvalitu života.

Obsahem kurzu budou aktivity rozvíjející kognitivní funkce (především paměť, pozornost, představivost, prostorovou orientaci a rychlost rozhodování), praktické procvičování a motivace k dlouhodobému pravidelnému posilování kognitivních funkcí s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM.

Kurz „kognitivní trénink“ bude probíhat jednou týdně (ve čtvrtek) po dobu 45 minut od února do července (20 lekcí). Zájemci si mohou vybrat ze dvou možností: 1. skupinový trénink (připojení z počítačové učebny LF OU) nebo domácí trénink (bude probíhat v domácím prostředí účastníka s vyžitím komplexního tréninkového programu MENTEM). Podmínkou pro zařazení do domácího kognitivního tréninku je vlastní PC/notebook, připojení na internet a emailová adresa.

Cena: 100 Kč/za všech 20 lekcí


Zveřejněno / aktualizováno: 14. 01. 2022