Základy latinské lékařské terminologie pro budoucí mediky letos poprvé online!

Uchazeči o studium medicíny se už nyní mohou hlásit do přípravného kurzu.

Letos poprvé nabízí katedra latinského jazyka a kultury Filozofické fakulty Ostravské univerzity kurz Základy latinské lékařské terminologie pro uchazeče o studium medicíny v online formě. Studenti se v kurzu seznámí se základní slovní zásobou, zvládnou významovou stránku odborných termínů a naučí se orientovat v latinské anatomické nomenklatuře. Osvojí si tak znalosti, jež budou potřebovat už od prvního ročníku při výuce jiných odborných předmětů z oblasti medicíny. „Pro řadu studentů se jedná o zcela nové a neznámé pojmy, což zvyšuje jejich studijní zátěž. Pokud však absolvují přípravný kurz latinské lékařské terminologie, mnoho pojmů se naučí ještě před nástupem do prvního ročníku medicíny a mohou se tak věnovat jiným předmětům. Mají proto daleko lepší předpoklad, že náročný první ročník studia medicíny zvládnou,“ přibližuje Mgr. Andrea Krúpová, která vyučuje na Lékařské fakultě právě latinskou lékařskou terminologii. Velkým bonusem je, že kurzy mohou studenti absolvovat z pohodlí domova a s lektorkou, s níž se pak budou setkávat během studia, pokud uspějí u přijímacích zkoušek na Lékařskou fakultu OU.

Kurz Základy latinské lékařské terminologie je primárně určen uchazečům o studium medicíny, nicméně přihlásit se může kdokoli – zdravotní sestry, pracovníci ve zdravotnictví apod., kdo má zájem zorientovat se ve složité lékařské terminologii. Kurz není nijak věkově omezen, jediným předpokladem je zájem o latinský jazyk a medicínu. Přípravný kurz bude letos otevřen online, výuka bude probíhat v letním semestru vždy ve všední den v odpoledních hodinách prostřednictvím aplikace Teams.

Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím elektronické přihlášky, a to do konce ledna. Kurz najdou pod záložkou Celoživotního vzdělávání, do kurzu se stačí jen přihlásit, zájemci neskládají žádné přijímací zkoušky, neboť se očekává, že do kurzu vstupují bez jakékoli předchozí znalosti latiny. Podrobnosti o kurzu Základy latinské lékařské terminologie naleznete na webových stránkách Filozofické fakulty.


Leták


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 01. 2022