Kurzy konané na LF OU 2023

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Název kurzu
Program kurzu ke stažení
Termín kurzu
Cena
Informace k obsazenosti kurzu*
Vaginální porodnické extrakční operace (praktický kurz) VP 2019
soubor pdf 0,34 MB
7. 2. 2023
2 000,- Kč
 
předatestační kurz Kardiologie (všechny programy)
soubor pdf 0,15 MB
13. - 17.  2. 2023
5 000,- Kč
 
Novinky v infekčním lékařství/Základy v infekčním lékařství
soubor pdf 0,53 MB
20. – 24. 2. 2023
5 000,- Kč
 
předatestační kurz ENDOKRINOLOGIE
soubor pdf 0,42 MB
20. – 24. 2. 2023
5 000,- Kč
 
předatestační kurz Vnitřní lékařství (všechny VP)
soubor pdf 0,52 MB
20. 2. – 3. 3. 2023
9 700,- Kč
 
předatestační kurz DIABETOLOGIE A METABOLISMUS
soubor pdf 0,42 MB
27. – 3. 3. 2023
5 000,- Kč
 
Lékařská první pomoc
soubor pdf 0,14 MB
22. – 24. 3. 2023
3 000,- Kč
 
kurzy Dialyzační, Nefrologické, Transplantační I. část
soubor pdf 0,17 MB
27. – 31. 3. 2023
9 200,- Kč
 
Radiační ochrana
soubor pdf 0,24 MB
12. 4. 2023
1 000,- Kč
 
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
soubor pdf 0,19 MB
19. 4. 2023
1 000,- Kč
 
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
soubor pdf 0,42 MB
23.  5. 2023
2 000,- Kč
 
Vaginální porodnické extrakční operace (praktický kurz) VP 2019
soubor pdf 0,34 MB
12. 9. 2023
2 000,- Kč
 
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
soubor pdf 0,42 MB
3. 10. 2023
2 000,- Kč
 
Lékařská první pomoc
soubor xlsx 0,03 MB
4. – 6. 10. 2023
3 000,- Kč
 
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
soubor pdf 0,18 MB
25. 10. 2023
1 000,- Kč
 
kmenový kurz Základy v otorinolaryngologii a chirurgii hlavy a krku (VP2018)
soubor pdf 0,20 MB
23. - 27. 10. 2023
6 500,- Kč
 
Radiační ochrana
soubor pdf 0,17 MB
15. 11. 2023
1 000,- Kč
 
Základy neurologie
soubor xls 0,04 MB
20. – 24. 11. 2023
5 000,- Kč
 

Bližší informace o kurzech:

Ing. Romana Krhutová
Tel.: 553 46 1725, 731 254 709
E-mail:


Přihlášení ke kurzu proveďte pomocí přiložené přihlášky.

Vždy s blížícím se termínem konání kurzu aktualizujeme a doplňujeme detailnější informace ke kurzu (program, časový harmonogram).

*Přihlášení jako náhradník v případě plně obsazeného kurzu:

Je-li kapacita kurzu naplněna, je možné se přihlásit jako náhradník. Zašlete nám Váš požadavek emailem na adresu , do předmětu emailu zadejte text: Náhradník – název kurzu – termín kurzu, do emailu uveďte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, zaměstnavatele).

Platba:

Na základě Vaší přihlášky Vám bude cca 3 týdny před termínem konání kurzu zaslán email s pokyny k vygenerování platebních pokynů.

Potvrzení o úhradě účastnického poplatku:

Po připsání platby na náš bankovní účet Vám bude zaslán potvrzující email. Požadujete-li vystavit daňový doklad/fakturu, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce vč. potřebných údajů (název plátce, IČ, DIČ,...). Na základě zadaných údajů Vám bude vystaven daňový doklad.

Potvrzení o absolvování vzdělávací akce:

Po absolvování kurzu Vám bude potvrzení předáno po ukončení kurzu.

Platnost kurzů:

Lékařská první pomoc
platnost 5 let
Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace
platnost 5 let
Radiační ochrana/Radiační ochrana pro aplikující oborníky
pro lékaře zařazené do oboru do 30. června 2017 platnost 10 let, pro lékaře zařazené do oboru po 1. červenci 2017 platnost 5 let
Prevence škodlivého užívání návykových látek a léčba závislostí
platnost 10 let

Platnost se posuzuje ke dni podání přihlášky.

Další informace:

Věstník MZ č. 2013/1 zavádí pro VP 2011 povinné kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, předatestační kurz Klinické onkologie (10 dní), předatestační kurz Kardiologie (5 dní), předatestační kurz Neurologie (20 dní, v rámci specializační stáže) a povinný kurz Patologie na ukončení kmene.

Informace Ministerstva zdravotnictví k započítávání teoretických kurzů do specializačního vzdělávání:

Informace týkající se započítání teoretických kurzů pro lékaře zařazené do oboru před 1. červencem 2017, tj. před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 67/2017 Sb.“)

Lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb. mohou absolvovat teoretické kurzy:

  1. na základě příslušného vzdělávacího programu, dle kterého jsou zařazeni do oboru, tj. kurzy uvedené ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před 1. červencem 2017,
  2. lékaři, kteří ještě nemají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. o vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen „vyhláška č. 221/2018 Sb.“),
  3. lékaři, kteří již mají ukončený základní kmen, mohou absolvovat teoretické kurzy uvedené ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uveřejněné ve Věstníku MZ po 1. červenci 2017.

V případě, že ve vzdělávacích programech uveřejněných ve Věstníku MZ před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. červencem 2017 byly teoretické kurzy uvedeny jako povinné a po účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. po 1. červenci 2017 jsou ve vyhlášce č. 221/2018 Sb. nebo ve vzdělávacích programech pro vlastní specializované výcviky uvedeny jako doporučené, nemusí je lékaři zařazení do oboru před nabytím účinnosti zákona č. 67/2017 Sb., tj. před 1. červencem 2017 absolvovat.


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2023