Studenti budou moci od příštího akademického roku využít pro studium předmětu hyperbarická medicína online platformu

Skupina odborníků z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka zahájila přípravu online platformy pro výuku hyperbarické medicíny. Studenti lékařských i nelékařských oborů budou moci platformu v testovací podobě využít od září příštího roku.

Hyperbarická medicína je lékařská specializace, jejíž součástí je problematika hyperbarické oxygenoterapie a potápěčské medicíny. Tato léčebná metoda využívá pozitivní účinky inhalace kyslíku za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku. Hyperbarická medicína má v Ostravě více než padesátiletou tradici. V roce 1965 zde vznikla první hyperbarická komora v tehdejším Československu a třetí v Evropě. Komora je umístěna v Městské nemocnici Ostrava a z hlediska svého objemu (45 m3, s předkomorou 65 m3) drží dodnes republikový primát. Díky těmto rozměrům se v ní mohou léčit také pacienti upoutaní na lůžko. V současné době je v ČR v provozu 13 léčebných hyperbarických komor.

V rámci Lékařské fakulty Ostravské univerzity je možno předmět hyperbarická medicína studovat. Je to jedna z mála univerzit v České republice, kde je toto studium možné. Studenti získají komplexní vědomosti a praktické dovednosti o tomto oboru, tedy o jednotlivých léčebných indikacích či diagnostice k léčbě, jejich výhodách a nežádoucích účincích, o principu léčebných komor a jejich obsluze.

Od září letošního roku se pod vedením Ostravské univerzity realizuje projekt Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu. Globální pandemie COVID-19 způsobila kromě zdravotních a společenských dopadů přesun vzdělávání z prezenční do distanční formy. Nevýhodou této formy je to, že je nutná přímá přítomnost vyučujícího a studenta. „Cílem projektu je zkvalitnit distanční výuku. Námi připravovaná online platforma je navržená tak, aby student mohl studovat kdykoliv bez přímé přítomnosti vyučujícího. Připravujeme tedy výuková videa, testy a doprovodné materiály, které budou neustále studentům k dispozici. Hyperbarickou medicínu využijeme jako modelový předmět, takže platforma bude moci být využita i pro výuku jiných předmětů po ukončení projektu“, popsal jeden z tvůrců projektu a jeho garant a zároveň vyučující tohoto předmětu Mgr. Miroslav Rozložník, PhD.

„Pomocí hyperbarické oxygenoterapie dosahujeme u pacientů skvělé výsledky. Léčíme zde například plynové embolie, závažné otravy oxidem uhelnatým, nekrotizující infekce měkkých tkání a mnoho dalších stavů. Ročně se v ostravské hyperbarické komoře vystřídá cca 500 pacientů. V této metodě vidím velký potenciál a proto jsme rádi, že studenti mají o tento předmět zájem a že si můžeme na Ostravské univerzitě vychovávat odborníky i v této méně obvyklé lékařské specializaci. Věřím, že díky projektu studentům nabídneme větší komfort pro studium a počet studentů tohoto předmětu se ještě zvýší“, doplnil primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava a zároveň jeden z řešitelů projektu MUDr. Michal Hájek, PhD.

Na vývoji online platformy budou nejprve pracovat experti z partnerských organizací, tedy z Lékařské fakulty Ostravské univerzity, brněnské Masarykovy univerzity a Trenčianské univerzity Alexandra Dubčeka, kteří navrhnou obsah výuky a vhodnou formu pro připravovanou platformu. Vytvořeného obsahu se následně ujmou programátoři, kteří zabezpečí technickou stránku. Online platformu nabídnou vyučující studentům lékařský a nelékařských oborů od září příštího roku v testovacím režimu. Ostrý provoz platformy se očekává v roce 2023.

Projekt „Online vzdělávací platforma pro studenty lékařských a nelékařských odborů se zaměřením na hyperbarickou medicínu“ s registračním číslem NFP304010AZF1 je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A SK-CZ a je spolufinancován z Evropského fondu regionálního rozvoje.

Hyperbarická medicína online
Hyperbarická medicína online
Hyperbarická medicína online

Zveřejněno / aktualizováno: 23. 11. 2021