Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU

Již XI. ročník Studentské vědecké konference Lékařské fakulty Ostravské univerzity proběhl 9. listopadu, tentokrát nově jako součást odborného kongresu Kardiovaskulární dny v prostorách Clarion Hotelu Ostrava. S výsledky své vědecko-výzkumné činnosti seznámilo odbornou komisi celkem 24 prezentujících, rozdělených do 3 sekcí. Konference se zúčastnili kromě studentů LF OU také studenti Jesseniovy lekárskej fakulty v Martine nebo 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Hodnocena byla odborná úroveň a zpracování příspěvku, styl prezentace i originalita zvoleného tématu. Z množství zajímavých prezentací nakonec zvítězily následující:

Vítězné prezentace sekce „Všeobecné lékařství“

  1. Bc. Valeria Skopelidou, Jan Strakoš (LF OU) - Využití Pentraxinu 3 v diferenciální diagnostice aspergilového syndromu
  2. Vasil Kostin (3. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova) - Chirurgické řešení idiopatické makulární díry pomocí 27ga pars plana vitrektomie a vzduchové tamponády
  3. Jana Kruťová, Ivana Kotoučková (LF OU) - Tělesná kompozice studentů Ostravské univerzity v souvislosti s jejich stravovacím režimem a mírou pohybové aktivity.

Vítězné prezentace sekce „Nelékařské obory – bakalářské a magisterské studium“

  1. Bc. Petra Čermáková, Ing. Bc. Eva Hrabalová (LF OU) - Vliv cílené fyzioterapie na biomechanické parametry stoje a chůze u probandů s hallux valgus a valgozitou paty
  2. Bc. Karin Viktorinová (LF OU) - Nutriční změny v klíčených luštěninách zpracovaných sušením
  3. Bc. Soňa Feješová (Jesseniova lekárska fakulta v Martine Univerzity Komenského v Bratislave) - Používanie obmedzovacích prostriedkov v klinickej praxi

Vítězné prezentace sekce „Postgraduální doktorské studium“

  1. Mgr. Michaela Škerková (LF OU) - Zlepšení kvality života včasným záchytem nedoslýchavosti pomocí vysokofrekvenční audiometrie
  2. Mgr. Šárka Mikysková (LF OU) - Hodnocení kognitivních funkcí u dětí
  3. Mgr. Patrik Matlak (LF OU) - Analýza vybraných léčiv pro léčbu roztroušené sklerózy pomocí kapalinové chromatogafie ve spojení s hmotnostní detekcí

Všem vítězům gratulujeme! Poděkování za podporu patří také partnerům konference, kterými byli Moravskoslezský kraj a Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj.

Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU
Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU
Proběhl XI. ročník Studentské vědecké konference LF OU


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 11. 2021