Profesorka Darja Jarošová zvolena předsedkyní AVVNZP

V polovině října proběhlo na Lékařské fakultě Ostravské univerzity jednání Pléna Asociace vysokoškolských vzdělavatelů a nelékařských zdravotnických profesí (AVVNZP). Asociace sdružuje celkem 24 českých vysokoškolských institucí.

Asociace byla založena před 13 lety a podle dosavadní předsedkyně prof. PhDr. Valérie Tóthové, PhD. se stala respektovaným partnerem ve spolupráci s institucemi a organizacemi zabývajícími se vzděláváním zdravotnických pracovníků, ať už jde o ministerstvo školství, ministerstvo zdravotnictví nebo Národní akreditační úřad. Profesorka Tóthová předala členům asociace také diplom za mimořádnou pomoc v boji s pandemií SARS-COV-2, který udělil Asociaci ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch, MHA.

Asociace si při svém posledním zasedání zvolila také nové předsednictvo. Asociaci nově vede prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D. z naší lékařské fakulty. Stala se na následující dva roky její předsedkyní. Za místopředsedy byli zvoleni prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (LF MU), doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (VŠZ Praha) a doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. (2. LF UK Praha).

Další jednání Asociace proběhne na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity na jaře 2022.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2021