V Ostravě se uskutečnilo setkání výzkumníků zaměřující se léčbu nemocí provázející stárnutí

Téměř sto špičkových vědců a výzkumníků se sešlo ve dnech 11. a 12. října 2021 v Ostravě na setkání v rámci projektu Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH). Projekt se zaměřuje na hledání léčby pro nemoci, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako je například demence, rakovina či srdeční choroby.

Problematiku zdravého stárnutí řeší výzkumníci z pěti významných moravských vědeckých center. Kromě skupiny Blood Cancer Research Group Ostravské univerzity, se na výzkumu podílí také Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u Sv. Anny v Brně (ICRC FNUSA), Ústav molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Neurologická klinika Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc.

„Ambicí projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stáří: stárnout aktivně a zdravě“, říká Gorazd Bernard Stokin, MD, PhD, hlavní řešitel projektu z Mezinárodního centra klinického výzkumu FNUSA z Brna. Doktor Stokin je jedním z předních světových neurologů a neurovědců, kteří se věnují výzkumu Alzheimerovy choroby. A právě na toto téma prezentoval doktor Stokin výsledky svého výzkumu. „Léčit Alzehimerovu chorobu zatím bohužel neumíme, věřím ale, že i díky tomuto projektu bychom se mohli posunout blíže k pochopení toho, co přesně Alzheimerovu chorobu způsobuje a jak ji léčit“, doplnil doktor Stokin.

Mimo doktora Stokina, byl jedním z prezentujících také špičkový vědec doktor Emanuele Buratti, který v současné době působí v Mezinárodním centru pro genetický inženýring a biotechnologie v italském Terstu. Svou přednášku zaměřil na roli proteinu TDP-43 v neurodegenerativních onemocněních, zejména na vliv tohoto proteinu na amyotrofickou laterální sklerózu.

Dosavadní výsledky výzkumu pak v průběhu dvou dní představili členové jednotlivých vědeckých týmů. Mezi prezentujícími byli i zástupci Blood Cancer Research Group (BCRG), které vzniklo jako společné pracoviště Lékařské fakulty Ostravské univerzity a Fakultní nemocnice Ostrava (kliniky hematoonkologie). „Naše centrum (BCRG) se věnuje základnímu i preklinickému výzkumu s hlavním cílem vyvinout nové způsoby léčby v oblasti monoklonálních gamapatií, tedy zhoubných či nezhoubných nádorů a dalších hematologických poruch“, uvedl přednosta hematoonkologické kliniky FNO prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. Tým BCRG se v rámci projektu podílí na výzkumném programu s názvem Stárnutí a rakovina.

Projekt ENOCH (Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868) je financován z Evropského fondu regionálního rozvoje.


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 10. 2021