XI. Studentská vědecká konference LF OU

Milí studenti lékařských i nelékařských zdravotnických studijních oborů v pregraduálním i postgraduálním studiu, srdečně vás zveme na XI. ročník již tradiční Studentské vědecké konference LF OU. Konference je určena pro prezentaci vašich vědecko-výzkumných výsledků.

Autoři nejlepších příspěvků budou odměněni věcnými cenami a finančním stipendiem.

Termín konání:

  • čtvrtek 11. listopadu 2021

Registrace na konferenci probíhá do 22. října 2021 pomocí registračního formuláře. Přihlášky jsou přijímány výhradně elektronickou formou na emailovou adresu researchmed@osu.cz

Program bude upřesněn.

Dotazy a připomínky rádi zodpovíme na adrese researchmed@osu.cz


Zveřejněno / aktualizováno: 20. 09. 2021